By night, delve deep into your subconscious and discover powerful artifacts to conquer your nightmares. By day, explore the city of Redhaven and build relationships to unlock the power of your dreams. DREAM. DIE. WAKE. REPEAT.
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (14) - 71% trên 14 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (2,303) - 89% trên 2,303 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg08, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ loạt sản phẩm indie.io trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Dreamscaper

Mua Dreamscaper Game and OST Bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Dreamscaper, Dreamscaper Soundtrack

-10%
$29.68

Mua Try and Try Again Collection BỘ (?)

Bao gồm 7 vật phẩm: Dreamscaper, Godstrike, City of Beats, Troublemaker, RICE - Repetitive Indie Combat Experience™, Asterogues, The Golden Eyed Ghosts

-25%
$89.93

Mua 10 Games for $25 Bucks! BỘ (?)

Bao gồm 10 vật phẩm: TERRACOTTA, WOUNDED, Dreamscaper, Dark Deity, City of Beats, Troublemaker, Tyrant's Blessing, Retreat To Enen, March of Shrooms, Blood And Zombies

-50%
$91.90
 

Đánh giá

“9.5/10”
Gaming Cypher

“9/10”
God is a Geek

“9/10”
Prima Games

Về trò chơi này

DREAM. DIE. WAKE. REPEAT.Dreamscaper is an endlessly replayable Action Roguelike with a waking/dreaming gameplay cycle. By night, delve deep into your subconscious, facing nightmares in an ever-changing world filled with unique items, abilities, and challenges. By day, explore the city of Redhaven, build relationships and unlock permanent upgrades in order to take on the next dream stronger than ever.

Features

 • Lean into the nightmares and make the rush of permadeath your ally.
 • Use lucid powers to manipulate the elements, warp space, and even control time itself.
 • Battle bosses that embody Isolation, Fear, Negativity, Loss and more.
 • Upgrade a multitude of surreal items and discover powerful artifacts.
 • Live Cassidy's waking life and uncover the mystery of her story.

MASTER DEEP COMBAT SYSTEMS​

A rich, expansive combat system that rewards skilled play. Use careful positioning, exact timing and quick reflexes to defeat foes with an abundance of combat options.

Each weapon class in Dreamscaper is unique, from rending the earth below your nightmares to whipping a yo-yo into their faces. You’ll have a myriad of ways to approach combat.

Enemies and bosses in Dreamscaper are representations of Cassidy's most negative emotions. Vanquish those deadly foes to clear the dark miasma surrounding her.

OVERCOME THE NIGHTMARE​


Adventure through beautiful, haunting dreams to discover untold secrets, vanquish nightmares, and upgrade your gear all while uncovering Cassidy’s story as you plunge through her subconscious. Each dream is another peek into Cassidy’s memories and experiences.

Live Cassidy's waking life and forge friendships with the people around her. Empower Cassidy with their hopes and memories to dispel the darkness of her nightmares.


Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows 7 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GT 640
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Requires a 64-bit processor and operating system
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 970
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Requires a 64-bit processor and operating system
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Xem thêm từ indie.io

Thẩm định viên nói gì

158 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...