Get ready to Bark’em Up! Play as Bullet, a C³ class (Cute Cybernetic Corgi) pup on his quest to save his owner, a brilliant scientist kidnapped by an alien race that wants to rule the galaxy. ProtoCorgi is a retro pixel art shoot’em up with a strong arcade feel!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống ProtoCorgi Demo

ProtoCorgi Demo
 

Về trò chơi này

Join the Bark Side!
https://discord.gg/dSx9Prz
ProtoCorgi is a retro style pixel art, horizontal shoot ‘em up with arcade gameplay that gives the player control over Bullet, a C3 class (Cute Cybernetic Corgi) pup.

Be prepared to Shoot, Dodge and Bark your way through in this adorable Bark’em up! Countless waves of enemies, gigantic bosses and deadly obstacles will put your skills to the test. Help Bullet on his journey to save his master and friend Nixie from terrible alien forces!

Fear not, the adventure is available to everyone with an adjustable difficulty from “ Pup” to “Ultra Nightmare”.Take up to 27 different weapons combinations to defeat your enemies! As a true C3 Class Cybernetic pup, Bullet wields more than traditional weaponry. Use 3 different massive attacks to wipe-out the foes or rely on your fighting spirit to kick-ass!Master the power of the bark and take your skills to the leaderboard! May you engrave your name and see it unmatched. Let your friends know who is the best Corgi!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7,8,10
  • Bộ xử lý: 2+ GHZ
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Shader model 3.0
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Stereo sound
  • Ghi chú thêm: Some laptops will default to running ProtoCorgi off of their integrated GPU. We strongly recommend that you run ProtoCorgi on your dedicated GPU.
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X
  • Bộ xử lý: 2+ GHZ
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Shader model 3.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Stereo sound
  • Ghi chú thêm: Some laptops will default to running ProtoCorgi off of their integrated GPU. We strongly recommend that you run ProtoCorgi on your dedicated GPU.
  Tối thiểu:
  • HĐH: LINUX
  • Bộ xử lý: 2+ GHZ
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Shader model 3.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Stereo sound
  • Ghi chú thêm: Some laptops will default to running ProtoCorgi off of their integrated GPU. We strongly recommend that you run ProtoCorgi on your dedicated GPU.

Thẩm định viên nói gì

20 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.