Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Get ready to Bark’em Up! Play as Bullet, a C³ class (Cute Cybernetic Corgi) pup on his quest to save his owner, a brilliant scientist kidnapped by an alien race that wants to rule the galaxy. ProtoCorgi is a retro pixel art shoot’em up with a strong arcade feel!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Ravenscourt trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống ProtoCorgi Demo

ProtoCorgi Demo
Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 2022

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

DISCORD

Join the Bark Side!

Về trò chơi này



ProtoCorgi is a retro style pixel art, horizontal shoot ‘em up with arcade gameplay that gives the player control over Bullet, a C3 class (Cute Cybernetic Corgi) pup.

Be prepared to Shoot, Dodge and Bark your way through in this adorable Bark’em up! Countless waves of enemies, gigantic bosses and deadly obstacles will put your skills to the test. Help Bullet on his journey to save his master and friend Nixie from terrible alien forces!

Fear not, the adventure is available to everyone with an adjustable difficulty from “ Pup” to “Ultra Nightmare”.



Take up to 27 different weapons combinations to defeat your enemies! As a true C3 Class Cybernetic pup, Bullet wields more than traditional weaponry. Use 3 different massive attacks to wipe-out the foes or rely on your fighting spirit to kick-ass!



Master the power of the bark and take your skills to the leaderboard! May you engrave your name and see it unmatched. Let your friends know who is the best Corgi!



Unleash your creativity! ProtoCorgi offers a stage editor mode where you are free to create future levels of your liking and to share them with your friends.



Not all dogs bark the same way. Enjoy customizing Bullet’s bark to your liking!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7,8,10
  • Bộ xử lý: 2+ GHZ
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Shader model 3.0
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Stereo sound
  • Ghi chú thêm: Some laptops will default to running ProtoCorgi off of their integrated GPU. We strongly recommend that you run ProtoCorgi on your dedicated GPU.

Xem thêm từ Ravenscourt

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.