Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Shadow Warrior 3 launches the offbeat first-person shooter series to the next level with a seamless blend of fast-paced gunplay, razor-sharp melee combat, and a spectacular free-running movement system.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem toàn bộ sản phẩm Shadow Warrior Franchise trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 2021

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Fallen corporate shogun Lo Wang and his former employer turned nemesis turned sidekick Orochi Zilla embark on an improbable mission to recapture an ancient dragon they unwillingly unleashed from its eternal prison. Armed with a punishing mix of blades and bullets, Lo Wang must traverse uncharted parts of the world to track down the dark beast and push the apocalypse back yet again. All it will take is the mask of a dead god, a dragon's egg, a touch of magic, and enough firepower to hold off the impending cataclysm.

Bring a Katana to a Gunfight
Conduct a symphony of death with each encounter by mixing overwhelming firepower with devastatingly precise katana strikes as you dash in and around the demonic hordes.

Fancy Footwork
Flow between nimble movement techniques including air dashes, wall running, double jumps, and the fancy new grappling hook busts your combat and movement options wide open in every battle.

Execute Then Annihilate
Execute spectacular finishing moves to claim a piece of your conquered foe and unleash its powers back on the horde in a burst of unstoppable fury and powerful magic.

Dynamic Combat Arenas
Each environment is lined with hazardous structures and devices that can be activated to add another layer of creative choice to the offensive strategy.

Neo Feudal Japan
Trek across a mythic Asian land infused with the magic and technology of ancient samurai, now overrun by the demonic yokai from Japanese folklore.

Funny Business
Brace for expertly delivered one-liners from Lo Wang, pointed banter with Zilla, and an intense thrillride of absurd predicaments on the way to turning doomsday into a new day.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Blood and Gore

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7, 8, 8.1, 10 x64
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Quad Q9550 (4 * 2830) or equivalent
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Xem thêm từ Shadow Warrior Franchise

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.