You are the cop who fell asleep in his office. Waking up, you learn of some psychopath who craves for your death and informs of this through notes. Try to get out of the police station avoiding meeting the robot guard.
Đánh giá chung:
Tích cực (15) - 93% trên 15 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Night Catcher

 

Về trò chơi này

First person view horror game. You are the cop, who fell asleep in his office. Waking up, you learn of some psychopath who craves for your death and informs of this through notes. Try to get out of the police station avoiding meeting the robot guard. Leave the police station as soon as possible.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7,8,10
  • Bộ xử lý: 2.4+ Ghz Dual-Core
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 560
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 1.3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...