Super Space Jump Man is a fun and challenging gravity based runner. Traverse from planet to planet while dodging spikes, lasers and collecting oxygen.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
5 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Super Space Jump Man

Mua Achievements Bundle BỘ (?)

Bao gồm 6 vật phẩm: Super Grower, Hookshot, Super Orb Collector, Super Space Jump Man, Tricky Cat, Tricky Fox

-40%
$5.94

Mua The Super Bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Super Grower, Super Orb Collector, Super Space Jump Man

-40%
$3.57

Mua Overachiever Bundle BỘ (?)

Bao gồm 6 vật phẩm: Super Grower, Hookshot, Super Orb Collector, Super Space Jump Man, Tricky Cat, Tricky Fox

-40%
$5.94
 

Về trò chơi này

Super Space Jump Man is a gravity-based 2D game. Find yourself across space and jump from planet to planet and reach the portal. Avoid spikes and lasers. Collect enough oxygen before the oxygen meter runs out. The game only needs one button to control but is still very challenging.

• Super-simple one-button physics-based gameplay
• Great electronic soundtrack
• Beautiful graphics bring the galaxy, stars, and planets to life
• Defy gravity by leaping from planet to planet
• 24 stages with Steam achievements

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 256MB Graphics
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 18.04.2 LTS
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i7-3632QM CPU @ 2.20GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon HD 7500M/7600M Series
  • Ghi chú thêm: Tested on a laptop with these specs
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 18.04.2 LTS
  • Bộ xử lý: Intel Core I5-6300HQ CPU @ 2.30GHz x 4
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 530 (Skylake GT2)
  • Ghi chú thêm: Tested on a laptop with these specs

Thẩm định viên nói gì

14 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...