Set in the modern world, Heaven and Hell are locked in a millennial conflict for the souls of mankind. Vanessa Held, a lowly Soul Huntress in the infernal ranks, and her Hellhound companion, Monty, will tip the balance of war with their own hands.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Coming Soon
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Coming Soon

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Obey Me is a frantic 3D Brawler that revolves around a duo of misfit demons as they fight hordes of mutants, hellish fiends and angelical contraptions alike.
In a time and age much like our own, Heaven and Hell are locked in an eternal conflict where the souls of Mankind are at stake. Vanessa Held, a lowly Soul Huntress, and her Hellhound companion, Monty, could be the ones to tip the balance of the war with their own hands.
Embark on a journey in city fraught with peril, slashing, kicking and biting your way through hordes of foes, consuming their souls to unlock new combos, skills and transformations.

Features:

- Experience an immersive story with unique and intriguing characters, which can be played either on your own or with a friend in Local Co-op.

- Fight alongside Monty, your canine partner, combining your attacks to crush whoever dares stand in your way.

- Obtain and master several different weapons, each having their own attacks and special abilities, and gain the upper hand against your foes.

- Harvest the souls of fallen enemies, and use them to upgrade your weapons and Monty's transformations, making them even deadlier.

- Scour the decaying city in search of secrets to learn more about the world of Obey Me and boost your chances of survival.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Obey Me has Fantasy Violence and Blood, players will use a combination of attacks and skills to take down their foes. Certain areas contain static, non-interactive corpses. Characters use strong language and suggestive themes (non-sexual).

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DX9 (shader model 3.0) capabilities
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.