Wait? 4 Dimensions? I thought there were only 3? Yes partially true. There are three dimensions that are visible in the physical world. However that doesn't stop us from experiencing higher dimensions digitally. This is what 4DSnake is all about.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
4 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua 4DSnake

 

Về trò chơi này

Wait? 4 Dimensions? I thought there were only 3? Yes, partially true. There are three dimensions that are visible in the physical world. However that doesn't stop us from experiencing higher dimensions digitally. This is what 4DSnake is all about.

Play as a snake, eat food, avoid obstacles. Play through scenarios in 4D as well as scenarios in 2D with varying content and difficulty.

This game is mainly played in a relative mode. In this mode, the camera is following you, so you are always positioned in the center of the screen.

Absolute mode scenarios can be unlocked by playing the relative mode scenarios.

The game also features Survivor Modes, where the goal is to get as high score as possible. This is also where you can compete with other players by getting higher position in the leaderboards.

Colors are customizable so if you do not like the default look, you can change it to something that is more to your liking.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: May also work on previous versions of Windows
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 18.04
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: May also work on other versions of Linux

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...