Are you tired of corporate life? Create your own farm! Plant vegetables and fruits, harvest crops, employ workers, take care of animals. Buy farm equipment, manage employees and just relax!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Coming soon
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Ultimate Games S.A. trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Coming soon

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Upcoming games from our Publisher

Checkout upcoming games from our Publisher - Ultimate Games S.A.:

https://store.steampowered.com/app/838630/Deadliest_Catch_The_Game/

Về trò chơi này

Become the greatest agricultural entrepreneur!

Are you tired of corporate life? Create your own farm starting from scratch! Plant vegetables and fruits, harvest crops, employ workers, take care of animals. Buy farm equipment, manage employees and just relax! After hard day at work - chill out at a farm!Build your own farm full of village houses, sheds and granaries. Build roads and design optimal fields with various crops. Choose what you want to plant or sow: apples, beetroots, cabbages, carrots, corns, leeks, onions, pepper, pumpkins, sunflowers, tomatoes, wheat.
Make sure they are watered and kept away from pests!Remember to take care of your animals! Prepare a place to live for bulls, cats, chickens, cows, dogs, goats, geese, horses, pigs, ostriches, pigeons, rabbits and sheep. Don’t forget to feed them! Keeping them clean is also very important.Running a big farm will teach you managing financial operations, recruiting human resources and most importantly being responsible for your crops and animals. Make your farm profitable - you will gain resources to develop it even more!

And remember: Always look on the bright side of a farm!

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
    • Bộ xử lý: 3 Ghz
    • Bộ nhớ: 4 GB RAM
    • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Ultimate Games S.A.

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.