A heartbroken clown, wayward souls, and juicy mechanical lips. As “The Big Event" draws near, help the troubled residents of the Habitat and de-mask the mysterious Doctor Habit... before it's too late.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (14) - 100% trên 14 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (445) - 99% trên 445 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
31 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Smile For Me

Mua Smile For Me - Mouthful Edition BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Smile For Me, Smile For Me - Official Artbook, Smile For Me - Official Soundtrack

-15%
$16.97
 

Đánh giá

“Smile For Me is weird in the best of ways...”
9 / 10 – Killa Penguin

“...a relatable and quick-witted cast of characters, and an impressive sense of style ... worth any adventure gamer’s time.”
4.5 / 5 – Adventure Gamers

Về trò chơi này

Smile For Me is an unconventional Point-and-Click Adventure Game that puts you at the center of an abstract world! Nod and shake your head to chat with new friends, and solve their mysteries to cheer them up.

The People are bizarre, the Puzzles are Wack, and the World hides a sinister secret...

Keep Your Chin Up

You may be silent, but you’ve got a lot to say! Nod-and-shake your way through the Habitat, with a host of funky and friendly characters.



A Quaint Cast of Misfits

The Habiticians are full of juicy gossip. Learn their quirks and qualms, and cure them of their blues!



Make your Choice...

Help only your favorite pals, or stay behind to save all the Habiticians.

Features:

 • Explore a beautiful world
 • Solve a mouthful of tricky puzzles
 • Chat with 23 peculiar characters

But that’s not all!

 • There are charming animations!
 • Secret backstories!
 • TOO much gossip!

There’s more!!

 • Emotional baggage!
 • Alarming puppetry!
 • A condescending narrator!

KEEP IT GOING!!!

 • Depressed clowns!
 • Fear of mortality!
 • The true meaning of friendship!
 • Where am I?!?

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS 10.11 - 10.14
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồ



Thời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:



Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...