ร้านค้าแต้ม ข่าวสาร แล็บ Steam

Game นี้อาจบรรจุเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับทุกวัย
หรืออาจไม่เหมาะสมหากดูในที่ทำงาน

ผู้พัฒนาอธิบายเนื้อหาในลักษณะนี้:

“Cyberpunk 2077 contains strong language, intense violence, blood and gore, as well as nudity and sexual material. ”

กรุณาระบุวันเกิดของคุณเพื่อดำเนินการต่อ:

เฮ้ คุณต้องการจะซ่อนคำเตือนประเภทนี้ในอนาคตหรือไม่?

ข้อมูลนี้ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น และจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้
การปรับแต่งของคุณถูกกำหนดค่าไว้เพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ในลักษณะนี้
แก้ไขการปรับแต่ง