Възможно е този продукт (Game) да включва съдържание, което не е подходящо за всички възрасти
или може би е неуместно за преглеждане на работа.

Разработчиците описват съдържанието така:

“Cyberpunk 2077 contains strong language, intense violence, blood and gore, as well as nudity and sexual material. ”

Моля, въведете рождената си дата, за да продължите:

Хей, бихте ли искали да скриете този вид предупреждения за в бъдеще?

Тези данни са единствено с цел потвърждаване и няма да бъдат запазени.
Предпочитанията Ви са конфигурирани, така че да бъдете предупреждавани за подобен вид съдържание за възрастни.
Редактиране на предпочитанията