Dette produktet har muligens innhold som ikke er passende for alle aldre,
eller å se på arbeidsplassen.

Utviklerne beskriver innholdet slik:

“Second Extinction depicts high levels of violence in combat segments, with large amounts of blood and limbs getting ripped off the body of the enemies. ”