Възможно е този продукт да включва съдържание, което не е подходящо за всички възрасти
или е неуместно за преглеждане на работа.

Разработчиците описват съдържанието така:

“Second Extinction depicts high levels of violence in combat segments, with large amounts of blood and limbs getting ripped off the body of the enemies. ”