ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 5 พ.ย. 2010

In this underwater puzzle game you control fish secret agents Max Flounder and Tina Guppy. Seemingly a common case turns into a tough fight with a mysterious enemy and the strings appear to lead pretty high. Fortunately, you are not alone.

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Bohemia Interactive
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Fish Fillets 2
ประเภท: แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Altar Games
ผู้จัดจำหน่าย: Bohemia Interactive
วันวางจำหน่าย: 5 เม.ย. 2007