ข่าวสาร
เกมนี้
แคชชวล, กลยุทธ์ - วันวางจำหน่าย: 19 ธ.ค. 2011

Crank up the fun, break out the Champagne and fire off your corks to usher in the New Year! Celebrate with explosive new elements and daring experiments. Use disco balls to deflect laser beams, ignite hopping frog bombs, and set off chains of firecrackers to build the...

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
วิดีโอเพิ่มเติมจาก Viva Media
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: Crazy Machines 2: Happy New Year DLC
ประเภท: แคชชวล, กลยุทธ์
ผู้พัฒนา: Fakt Software
ผู้จัดจำหน่าย: Viva Media
วันวางจำหน่าย: 19 ธ.ค. 2011