ข่าวสาร
เกมนี้
ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้ - วันวางจำหน่าย: 23 ก.ย. 2011

A strange obsidian artifact leads Miranda on a quest for The Hidden World, a land lost in time and glimpsed through legends.

วิดีโอแคชชวล เพิ่มเติม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้
ชื่อ: The Clockwork Man: The Hidden World
ประเภท: ผจญภัย, แคชชวล, อินดี้
ผู้พัฒนา: Total Eclipse P.C.
ผู้จัดจำหน่าย: Total Eclipse P.C.
วันวางจำหน่าย: 23 ก.ย. 2011