The Sims 3 Generations
The Sims 3 Generations

ซื้อ The Sims 3 Generations

รายการที่บรรจุอยู่ในชุดรวมนี้

ซื้อ The Sims™ 3 Generations

The Sims™ 3 Generations

วันวางจำหน่าย 31 พ.ค. 2011

$0.00
ราคารวมของแต่ละเกม:
$19.99
ราคาชุดรวม:

ซื้อ The Sims 3 Generations

รายละเอียดแพ็คเกจ

70

ชื่อ: The Sims 3 Generations
แนว: จำลองสถานการณ์
ผู้พัฒนา: The Sims Studio
ผู้จัดจำหน่าย: Electronic Arts
วันที่วางจำหน่าย: 31 พ.ค. 2011
ภาษา: เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ฮังการี, อิตาลี, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, สวีเดน
ภาษาทั้งหมดที่แสดงอยู่อาจจะไม่มีให้ใช้กับบางเกมในแพ็กเกจ ดูที่แต่ละเกมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม