The puzzle game of the future has arrived! The original best-selling new Puzzle franchise is back in an all new dimension with its signature Match-3, turn based battles in an insanely addictive and masterful hybrid of RPG and Puzzle genres.
Κριτικές: Ανάμεικτες (224 κριτικές) - Το 45% από τις 224 κριτικές των χρηστών για αυτό το παιχνίδι είναι θετικές.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 24 Φεβ, 2009

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Αγορά Puzzle Quest: Galactrix

 

Σχετικά με αυτό το παιχνίδι

The puzzle game of the future has arrived! The original best-selling new Puzzle franchise is back in an all new dimension with its signature Match-3, turn based battles in an insanely addictive and masterful hybrid of RPG and Puzzle genres. Take on the role of a rogue pilot scouring the galaxy to uncover clues in an intergalactic mystery that affects the fate of the entire universe. Build up a fleet of ships, discover hundreds of different weapons, and master the new puzzle board!
Key features:
 • Over 30 hours of gameplay!
 • All new redesigned Puzzle board
 • Over 150 different weapons to use to control the board
 • Customize and build a fleet of ships to master the galaxy
 • Hundreds of missions within single player game

Απαιτήσεις συστήματος

  • Operating System: Microsoft® Windows® XP/Vista
  • Processor: Intel® Core 2 @ 1.8 Ghz / AMD Athlon 64 X2 2.0 Ghz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Hard Disk Space: 300 MB Available HDD Space
  • Video Card: 256 Mb (GeForce® 7 / Radeon® X800)
  • Sound Card: DirectX® 9 Compatible Sound Card
  • DirectX® Version: DirectX® 9.0c
Χρήσιμες κριτικές χρηστών
43 από 45 άτομα (96%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
47.9 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 3 Οκτωβρίου, 2015
Developed by Infinite Interactive and published by D3Publisher Of America Inc., Puzzle Quest: Galactrix is yet another puzzle roleplaying game in Infinites steadily growing stable of quality match 3 titles. The wonderful thing about this game, however, that sets it apart from the other Puzzle Quest titles is that this one does not take place in a fantasy setting. No dragons, no swords and no magic. Galactrix instead is set far into the future and deals with aliens, lasers and technology. You take on the role of a rogue M.R.I. pilot scouring the galaxy in your spaceship trying to uncover clues in an intergalactic mystery that will affect the fate of the entire universe.

I'm happy to report that the addictive match 3 gameplay is back but with an all new redesigned puzzle battlefield as well. Gone are the circular gems of the fantasy based Puzzle Quest titles. They have been replaced by the more futuristic looking hexagonally shaped tiles and since this game takes place in space gravity will be a factor in how the tiles fall. If the match takes place in orbit around a planet, the tiles will always fall downward but if you are fighting in open space the tiles will come from whatever direction you made your previous move so strategy will also be a factor in how you battle. The puzzle play is the same as always, you try to match 3 or more colored tiles with each color representing a different aspect of your spacecraft such as weapons, shields, engineering, computer, psi and intel.

Combat in this game takes place between spaceships. Your chosen vessel can be outfitted with a plethora of different equipment and armaments which are the equivalent of spells and bladed weapons in the fantasy based Puzzle Quest games. These items use gunnery, engineering, science and shield energy corresponding with the different colored tiles respectively. Make enough matches and build up the appropriate amounts of energy and you will be able to use that piece of equipment or weapon on your opponents ship. Take down your enemies shields and do enough damage to the hull and you will be victorious. Victories will earn you intel, which is the equivalent of experience points, which you can then use to upgrade the level of your character giving the player bonuses to different abilites. Another method of damaging your opponents vessel besides using your weapons is by matching the numbered tiles. These mine-like tiles have a different number 1-10 indicating the power of the damage output so matching higher numbers will be devastating to either you or your enemy. Throughout the course of the game, you will be able to salvage or buy a number of different ships each with it's own unique options and upgrade potentials. Some of the ships will blow your mind in both their design and specifications but they will not be easy to accquire. If you want a top of the line ship you'll have to save your credits, do a little haggling or get your hands on some unique schematics and just build your own. As I mentioned earlier, there is also a large abundance of equipment and weapons that you can accquire to further augment your warship such as laser turrets, shield generators, repair drones, etc.. For example shield inhibitors, which are my personal favorite, cause your opponents shields to stall out and not regenerate which leaves their hull completely open to attack. WWCPD...What Would Captian Picard Do? Depending on your playstyle you'll definitely find the right combination of technology to suit you if you buy it, loot it or craft it.

The story is quite compelling as it involves you solving a big mystery so you want to keep playing in order to see what pieces of the puzzle, no pun intended, you can put together and what questions you can answer. The graphics are top notch and this is definitely one of the more amazing looking match 3 games. Anyone who is a fan of science fiction will appreciate the beautiful handrawn art of the various alien species, unique worlds and especially the different makes and models of spaceships, weapon arrays and equipment showcased in this gorgeous game. The musical score is excellent filled with an abundance of surreal, jolly and haunting tracks which fit the titles futuristic theme perfectly. Sound effects are also quite superb. You'll love the combat sounds of the various weapons systems, the impact of the explosions and the sound of your system crashing when your opponent uses some kind of sabotage tech on your computer as well as a number of other terrific effects. Besides the combat puzzles there are also a variety of different puzzle types which involve hacking, mining, crafting, haggling and gathering rumors.

Puzzle Quest: Galactrix is just so much fun and highly addictive. One gripe I do have about this title concerns gameplay. The game is completely random yet sometimes it seems as though your A.I. opponent receives and matches multiple damage tiles so many more times than you do to the point of sheer ridiculousness. I can't tell you how many times I've lost a battle because so many moves that I would make would yield nothing for me yet set the A.I. up for devastating damage against me time after time to the point of me rage quitting....oh it's so frustrating! With that said, this is still one of the best match 3 games I've had the pleasure of playing and I will continue to enjoy this title for years to come. If you've ever found yourself watching an episode of Star Trek or a similiar science fiction show and dreaming of commanding a spaceship in an epic battle then this game does a great job of delivering that experience to you. Puzzle Quest: Galactrix is highly recommended for any match 3, sci-fi or strategy gamer.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
6 από 9 άτομα (67%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
22.7 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 10 Αυγούστου, 2015
English
I try to finish it. But it's a business. The crashes are commonplace and completely random. They happen after a couple of hours of game play or do not take place at all. Then, as happened today, it crashes 5 times in a row in just half an hour.

Mamma mia what a torment. Stay away, my nerves are on edge: this game is BROKEN and was left to die since it came out.

PS: you will find someone who says that is not true. Just do research online (not only on the Steam community) to get evidence.

The game is BROKEN and Steam should withdraw it from the store.

Puzzle Quest Galactrix is one of the few games for which I would require a refund

Italian
Cerco di portarlo avanti e finirlo. Ma è una impresa. I crash sono all'ordine del giorno e assolutamente casuali. Capita che il primo avvenga dopo un paio di ore di gioco o non avvenga proprio. Poi, come oggi, che crashi 5 volte di fila in solo mezz'ora.

Mamma mia che strazio. Statene alla larga, ho i nervi a fior di pelle, il gioco E' ROTTO e lasciato a morire da quando è apparso.

PS: troverete qualcuno che afferma che non è vero. Basta fare ricerche in rete (non solo Steam) per averne la prova. Il gioco è ROTTO e andrebbe ritirato dallo store. Invito Steam a provvedere.
Ad oggi sarebbe uno di quei titoli per cui chiederei il rimborso al volo.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
1 από 1 άτομα (100%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
32.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 30 Σεπτεμβρίου, 2015
I bought a brand new computer with all the trimmings to play the latest games and do video editing and and the first game I play? Puzzle Quest Galactrix. I have just finished it and it is partially true what they say about the crashes. I guess it will depend on what system you play will depend on how frequent it crashes but it only crashed a half dozen times for me in 32 hours of playing it.

Forget the crashes for a minute.
Story is pretty poor for the most part. I felt one of the strong points to the original Puzzle Quest was its story. This time, it has one twist about 1/8 of the way through and then you meet Beta Prime about half way through. The story does get better at the end but it's a long time to wait between the three major things to happen.
You could only upgrade your character to level 50 and it didn't feel like it ever really contributed to anything. It did to begin with but after level 20 or so, none of it really mattered. The only thing that mattered was the ship I control.
The game play is different from the rest of the series and this put off a lot of people. Those people are delicate flowers who hate change because it didn't take very long to understand how the hexagonal blocks work and once you understood it, the game was fun.
You could only upgrade your character to level 50 and it didn't feel like it ever really contributed to anything. It did to begin with but after level 20 or so, none of it really mattered. The only thing that mattered was the ship I control.
There are TONNES of moves. Unfortunately you don't really need to experiment much to find out which ones are the most effective. I tested a total of 10 moves and found which 4 worked for me. That's all I needed by the way - 4 moves. One move that destroys all blue tiles on the board, one move that puts the enemy in a time warp and skips a few turns, Bole Mines and one move that destroys all of a colour of your choice and lets you keep all of the outcome.
You have the choice of ships is pretty good. You have 8 or 9 and I collected the 3 that were practically handed to me during the story and while I could purchase or build others I didn't need any of them.
The different types of puzzle you have is quite good. You have the regular attacks against enemies puzzle, rumors puzzle, timegate puzzle and mine puzzle which were all subtly different and the variety was really good.
The map is really massive but it was never really used to its full potential. There were plenty of missions but there were whole solar systems where I would have a whole bunch of missions in and then at least one half of the map had 0 missions. Some solar systems were there purely to have one mission where I hacked the timegate and click on a planet to deliver something. Maybe fight one enemy at most. It really felt like the developers had huge ideas to go with this but run out of time/money.
Sound was really good but it felt like that was what was causing all the crashes. It did start to feel a little repetitive by the end, though. But the sense of grandeur was not missing in the soundtrack.
I really enjoyed the moving backgrounds. It wasn't overwhelming or pulled focus from the gameplay or anything but was just nice to look at. The graphics of each Solar System was very simple but I enjoyed it a lot and made it immersive.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
273 από 352 άτομα (78%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
2 άτομα βρήκαν αυτή την κριτική αστεία
0.4 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 13 Ιανουαρίου, 2014
PIcked this up in a sale at 90% off; and yet I struggle to make sense of it. It feels like the computer is cheating all the time. I make a move, match 3,4 or even 5 gems, and if i'm lucky I'll get a chain. The computer will make a move and the gems added to the board conviently creates chain after chain after chain. The AI's moves is like a vegas fruit machine paying out, mine are like rotten fruit. I guess I could just be unlucky, but I suspect some fowl play going on. Oh and it crashed afer 25mins of play, taken steam with it.

I loved PQ-1, a bit more meh about PQ-2 but this is likely to never be played again..
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία
143 από 187 άτομα (76%) βρήκαν αυτή την κριτική χρήσιμη
32.3 ώρες στο μητρώο
Αναρτήθηκε: 13 Ιανουαρίου, 2014
It's a Puzzle Quest game. So of course it's great but I didn't ever really get into the puzzle gameplay of this game. I played every game in the series and while this one is good the other games are all so much better. Skip this one and get the original Puzzle Quest. If you already played all the other games and maybe want more: go ahead. Buy this.
Ήταν αυτή η κριτική χρήσιμη; Ναι Όχι Αστεία