คุณสามารถส่งคำร้องขอเงินคืนสำหรับการสั่งซื้อเกือบทั้งหมดบน Steam ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อาจเป็นเพราะว่า PC ของคุณไม่ผ่านความต้องการด้านฮาร์ดแวร์ คุณอาจซื้อเกมไปโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือคุณอาจเล่นผลิตภัณฑ์นั้นไปหนึ่งชั่วโมงแล้วและเพียงรู้สึกไม่ชอบ

โปรดอย่าวิตก เมื่อได้รับคำร้องผ่านทาง help.steampowered.com Valve จะอนุมัติให้มีการคืนเงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากเป็นคำร้องที่ส่งภายในช่วงเวลาการส่งคืนตามที่กำหนดไว้ และในกรณีของเกม หากเวลาเล่นน้อยกว่า 2 ชั่วโมง

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านล่าง แต่แม้ว่าคำร้องของคุณอยู่นอกกฎเกณฑ์การคืนเงินที่เราได้อธิบายไว้ คุณก็มีสิทธิ์ที่จะส่งคำร้องขอคืนเงินได้ เรายินดีรับไว้พิจารณา ผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับการขอเงินคืนในบางกรณีที่เกมมีข้อบกพร่อง

คุณจะรับเงินคืนแบบเต็มสำหรับการสั่งซื้อของคุณภายในหนึ่งอาทิตย์ คุณจะรับเงินวอลเล็ต Steam หรือวิธีชำระเงินดั้งเดิมที่คุณใช้สำหรับการสั่งซื้อ หาก Steam ไม่สามารถคืนเงินในวิธีชำระเงินดั้งเดิมของคุณ วอลเล็ต Steam ของคุณจะได้รับเงินสำหรับจำนวนทั้งหมด (วิธีชำระเงินบางวิธีที่สามารถใช้บน Steam ในประเทศของคุณอาจไม่สนับสนุนการคืนเงินการสั่งซื้อในวิธีชำระเงินดั้งเดิม คลิกที่นี่สำหรับรายการทั้งหมด)

คุณจะได้รับเงินคืนเมื่อ

ข้อเสนอคืนเงินบน Steam สามารถดำเนินการได้ภายในสองสัปดาห์นับจากวันที่สั่งซื้อและเวลาเล่นน้อยกว่าสองชั่วโมง ซึ่งปรับใช้กับเกมและแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์บนร้านค้า Steam และนี่คือภาพรวมสำหรับวิธีการขอคืนเงินที่ดำเนินการกับการสั่งซื้อประเภทอื่น

การขอคืนเงินสำหรับเนื้อหาดาวน์โหลด
(เนื้อหาร้านค้า Steam ที่ใช้ได้ในเกมหรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่น "เนื้อหาดาวน์โหลด")

เนื้อหาดาวน์โหลดที่สั่งซื้อจากร้านค้า Steam สามารถขอคืนเงินได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ และหากผลิตภัณฑ์นั้นมีเวลาเล่นน้อยกว่าสองชั่วโมงนับจากวันที่ได้สั่งซื้อเนื้อหาดาวน์โหลด ตราบเท่าที่เนื้อหาดาวน์โหลดยังไม่ได้ถูกใช้ ทำการเปลี่ยนแปลง หรือแลกเปลี่ยน โปรดทราบว่าในบางกรณี Steam ไม่สามารถคืนเงินสำหรับเนื้อหาดาวน์โหลดภายนอกบางรายการได้ (อย่างเช่น เนื้อหาดาวน์โหลดที่เพิ่มเลเวลตัวละครในเกมอย่างถาวร) ข้อยกเว้นนี้จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในหน้าร้านค้าก่อนทำการสั่งซื้อ

การขอคืนเงินสำหรับการสั่งซื้อในเกม

Steam จะคืนเงินสำหรับการสั่งซื้อในเกมที่ถูกพัฒนาโดย Valve ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับจากวันที่สั่งซื้อ ตราบเท่าที่ไอเท็มในเกมยังไม่ได้ถูกใช้ ทำการเปลี่ยนแปลง หรือแลกเปลี่ยน ผู้พัฒนาเกมภายนอกสามารถเลือกที่จะคืนเงินสำหรับไอเท็มในเกมตามข้อกำหนดของเรา Steam จะบอกคุณขณะที่ทำการสั่งซื้อหากผู้พัฒนาเกมได้เลือกที่จะเสนอการขอคืนเงินสำหรับไอเท็มในเกมที่คุณกำลังซื้อ นอกจากนั้นแล้วการสั่งซื้อในเกมสำหรับเกมที่ไม่ถูกพัฒนาโดย Valve จะไม่สามารถคืนเงินผ่าน Steam ได้

การคืนเงินค่าเกมที่สั่งซื้อล่วงหน้าก่อนวันวางจำหน่าย

เมื่อคุณสั่งซื้อเกมบน Steam ก่อนวันวางจำหน่าย ขีดจำกัดเวลาเล่นสองชั่วโมงในการคืนเงินจะมีผลบังคับใช้ (ยกเว้นในการทดสอบเบต้า) แต่การคืนเงินภายในระยะเวลา 14 วันจะไม่เริ่มต้นจนกว่าจะถึงวันวางจำหน่าย ตัวอย่างเช่น หากคุณสั่งซื้อเกมที่อยู่ในช่วงเล่นระหว่างการพัฒนาหรือการเข้าถึงล่วงหน้า ก็จะนับเวลาเล่นทั้งหมดรวมกับขีดจำกัดการคืนเงินสองชั่วโมงดังกล่าว หากคุณสั่งซื้อเกมล่วงหน้า โดยเป็นเกมที่ไม่สามารถเล่นได้ก่อนวันวางจำหน่าย คุณสามารถขอเงินคืนได้ตลอดเวลาก่อนที่เกมนั้นจะวางจำหน่าย และระยะเวลาการคืนเงิน 14 วัน/สองชั่วโมงตามมาตรฐานจะมีผลบังคับใช้โดยเริ่มตั้งแต่วันที่เกมวางจำหน่าย

การขอคืนเงินวอลเล็ต Steam

คุณสามารถทำการร้องขอคืนเงินสำหรับเงินวอลเล็ต Steam ภายในสิบสี่วันนับจากวันที่สั่งซื้อหากเงินนั้นถูกสั่งซื้อบน Steam และคุณไม่ได้ใช้เงินในวอลเล็ต Steam

การสมัครสมาชิกที่ต่ออายุได้

สำหรับเนื้อหาและบริการบางอย่าง Steam มอบสิทธิ์การเข้าถึงเป็นระยะ ๆ (เช่น รายเดือนหรือรายปี) โดยคุณจะต้องชำระเงินแบบเรียกเก็บซ้ำ หากคุณไม่ได้ใช้การสมัครสมาชิกที่ต่ออายุได้ในรอบบิลปัจจุบัน คุณอาจขอเงินคืนได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการซื้อในตอนแรก หรือภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ เนื้อหาจะถือว่าถูกใช้เมื่อมีการเล่นเกมใด ๆ ก็ตามที่รวมอยู่ในการสมัครสมาชิกในรอบบิลปัจจุบัน หรือเมื่อมีการใช้ แก้ไข หรือโอนสิทธิประโยชน์หรือส่วนลดใด ๆ ที่อยู่ในการสมัครสมาชิกดังกล่าว

โปรดทราบว่า คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่ได้ทุกเมื่อ โดยไปที่ รายละเอียดบัญชีของคุณ เมื่อยกเลิกแล้ว การสมัครสมาชิกของคุณจะไม่มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติอีกต่อไป แต่คุณจะยังคงมีสิทธิ์เข้าใช้งานเนื้อหาและสิทธิประโยชน์ของการสมัครสมาชิกได้จนกว่าจะสิ้นสุดรอบบิลปัจจุบันของคุณ

ฮาร์ดแวร์ Steam

คุณอาจขอรับการคืนเงินค่าฮาร์ดแวร์ของ Steam และอุปกรณ์เสริมที่สั่งซื้อผ่านทาง Steam ได้ภายในกรอบเวลาและกระบวนการที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ใน นโยบายการคืนเงินค่าฮาร์ดแวร์

การขอคืนเงินสำหรับชุดรวม

คุณสามารถรับเงินคืนได้เต็มจำนวนสำหรับการสั่งซื้อชุดรวมใดก็ตามบนร้านค้า Steam ตราบเท่าที่ผลิตภัณฑ์ในชุดรวมนั้นยังไม่ถูกโอนย้าย และเวลาใช้งานรวมของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในชุดรวมนั้นน้อยกว่าสองชั่วโมง หากชุดรวมนั้นประกอบด้วยไอเท็มในเกมหรือเนื้อหาดาวน์โหลดที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ Steam จะบอกคุณว่าชุดรวมทั้งหมดสามารถขอคืนเงินได้หรือไม่ในขั้นตอนการชำระเงิน

การสั่งซื้อนอก Steam

Valve ไม่สามารถคืนเงินสำหรับการสั่งซื้อนอก Steam (อย่างเช่น รหัสผลิตภัณฑ์หรือบัตร Steam Wallet ที่สั่งซื้อจากร้านภายนอก)

แบน VAC

หากคุณถูกแบนโดย VAC (ระบบ Valve Anti-Cheat) บนเกม คุณจะสูญเสียสิทธิ์ในการขอคืนเงินสำหรับเกมนั้น

เนื้อหาวิดีโอ

เราไม่สามารถคืนเงินสำหรับเนื้อหาวิดีโอบน Steam (เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์สั้น ซีรีส์ ตอน หรือการฝึกสอน) ได้ เว้นแต่ว่าวิดีโอรวมอยู่ในเนื้อชุดรวม (ที่ไม่ใช่วิดีโอ) อื่น ๆ ที่สามารถขอคืนเงินได้

การขอคืนเงินสำหรับของขวัญ

ของขวัญที่ยังไม่ได้เปิดใช้สามารถคืนเงินภายในข้อจำกัดการคืนเงิน 14 วัน หรือสองชั่วโมง ของขวัญที่เปิดใช้แล้วสามารถคืนเงินตามข้อจำกัดการคืนเงินหากผู้ที่รับของขวัญทำการร้องขอคืนเงิน เงินที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อของขวัญจะกลับคืนผู้ซื้อดั้งเดิม

สิทธิ์ในการขอคืนเงินของสหภาพยุโรป

สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์ในการขอคืนเงินของสหภาพยุโรปที่มีผลกับลูกค้า Steam คลิกที่นี่

การกระทำผิด

การคืนเงินออกแบบเพื่อให้ไม่มีความเสี่ยงในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บน Steam ไม่ใช่วิธีในการรับเกมฟรี หากเราพบว่าคุณกำลังใช้การขอคืนเงินอย่างไม่เหมาะสม เราอาจหยุดเสนอการคืนเงินสำหรับคุณ เราไม่ถือว่ามันเป็นการกระทำผิดที่จะทำการร้องขอคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อก่อนช่วงลดราคาและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อรับราคาลด

วิธีทำการร้องขอคืนเงิน

คุณสามารถทำการร้องขอคืนเงินหรือรับความช่วยเหลือกับการสั่งซื้อบน Steam ของคุณที่ help.steampowered.com


อัปเดตล่าสุด 23 เมษายน 2024