กรองตามราคา
 
ข้อเสนอพิเศษ
ซ่อนผลิตภัณฑ์เล่นฟรี
กรองตามภาษา
ไทย
จีนตัวย่อ
จีนตัวเต็ม
ญี่ปุ่น
เกาหลี
บัลแกเรีย
เช็ก
เดนมาร์ก
เยอรมัน
อังกฤษ
สเปน
สเปน-ลาตินอเมริกา
กรีก
ฝรั่งเศส
อิตาลี
อินโดนีเซีย
ฮังการี
ดัตช์
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส - โปรตุเกส
โปรตุเกส - บราซิล
โรมาเนีย
รัสเซีย
ฟินแลนด์
สวีเดน
ตุรกี
เวียดนาม
ยูเครน
อาหรับ
อาฟรีกานส์
แอลเบเนีย
อัมฮาริก
อาร์เมเนีย
อัสสัม
อาเซอร์ไบจาน
เบงกอล
บาสก์
เบลารุส
บอสเนีย
กาตาลัน
เชโรกี
โครเอเชีย
ดารี
เอสโตเนีย
ฟิลิปปินส์
กาลิเซีย
จอร์เจีย
คุชราต
ปัญจาบ (คุรมุขี)
เฮาซา
ฮีบรู
ฮินดี
ไอซ์แลนด์
อิกโบ
ไอริช
กันนาดา
คาซัค
เขมร
คิเช
คินยาร์วันดา
กงกัณ
คีร์กีซ
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาซิโดเนีย
มาเลย์
มาลายาลัม
มอลตา
เมารี
มราฐี
มองโกเลีย
เนปาล
โอริยา
เปอร์เซีย
เกชัว
สกอต
เซอร์เบีย
ปัญจาบ (ชาห์มุขี)
สินธ์
สิงหล
สโลวัก
สโลวีเนีย
โซรานี
โซโท
สวาฮีลี
ทาจิก
ทมิฬ
ตาตาร์
เตลูกู
ตึกรึญญา
สวานา
เติร์กเมน
อูรดู
อุยกูร์
อุซเบก
บาเลนเซีย
เวลส์
โวลอฟ
โคซา
โยรูบา
ซูลู
ดูทั้งหมด
กรองตามแท็ก
อินดี้
แอ็คชัน
ผจญภัย
แคชชวล
เกมสวมบทบาท
จำลองสถานการณ์
ผู้เล่นคนเดียว
กลยุทธ์
เล่นระหว่างการพัฒนา
เล่นฟรี
2 มิติ
3 มิติ
มีบรรยากาศ
มีสีสัน
แฟนตาซี
เน้นการเล่าเรื่อง
ผู้เล่นหลายคน
การสำรวจ
ปริศนา
กราฟิกแบบพิกเซล
น่ารัก
ผู้เล่นหลายคนจำนวนมาก
การรบ
มุมมองบุคคลที่หนึ่ง
กีฬา
รุนแรง
แอ็คชันผจญภัย
ขำขัน
อาร์เคด
อนิเมะ
แข่งความเร็ว
ไซไฟ
ผ่อนคลาย
เนื้อหาทางเพศ
ยิง
โป๊เปลือย
สยองขวัญ
คอนโทรลเลอร์
มุมมองบุคคลที่สาม
เหมาะสำหรับครอบครัว
มีสไตล์
เรโทร
ตัวเอกเป็นผู้หญิง
เลือดสาด
ท่องโลกกว้าง
เล่นแบบร่วมมือกัน
เอาชีวิตรอด
PvP
มุมมองด้านบน
เกมแพลตฟอร์ม
การตัดสินใจสำคัญ
PvE
สมจริง
ตลก
ดาร์ก
การปรับแต่งตัวละคร
วิชวลโนเวล
เนื้อเรื่องเป็นเส้นตรง
รูปแบบการ์ตูน
ลึกลับ
ฟิสิกส์
ตอนจบหลายรูปแบบ
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
เกมแพลตฟอร์มแบบ 2 มิติ
ยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง
สยองขวัญเชิงจิตวิทยา
รุ่นเก๋า
เวทมนตร์
แซนด์บ็อกซ์
ยุทธวิธี
ยาก
ยุคกลาง
เกมสวมบทบาทแบบแอ็คชัน
VR
ล้ำยุค
งานภาพแบบเรียบง่าย
วาดด้วยมือ
โร้คไลค์
ก่อสร้าง
อวกาศ
การประดิษฐ์สิ่งของ
ชี้และคลิก
เพลงประกอบยอดเยี่ยม
การบริหาร
โร้คไลท์
ดราม่า
การ์ตูน
การสร้างเนื้อหา
ดาร์กแฟนตาซี
เกมแพลตฟอร์มแบบ 3 มิติ
การบริหารทรัพยากร
ยิงแหลก
ผู้เล่นหลายคนในเครือข่าย
จำลองสถานการณ์ทางเลือกของผู้เล่น
ตรรกะ
เลือกการผจญภัยของคุณเอง
สะเทือนอารมณ์
มุมมองด้านข้าง
เอาชีวิตรอดแบบสยองขวัญ
โรมานซ์
สำหรับผู้ใหญ่
การออกแบบและการวาดภาพประกอบ
ต่อสู้แบบผลัดตาเดิน
การศึกษา
เกมแพลตฟอร์มปริศนา
แฮกแอนด์สแลช
ธรรมชาติ
โร้คไลค์แบบแอ็คชัน
กลยุทธ์แบบผลัดตาเดิน
นิยายแบบอินเตอร์แอคทีฟ
เฮ็นไต
ยุทธวิธีแบบผลัดตาเดิน
สร้างฐาน
ยูทิลิตี้
หลังโลกาวินาศ
สงคราม
จำลองสถานการณ์การออกเดท
หาของ
ทศวรรษที่ 1980
ซอมบี้
เล่นบนโต๊ะ
ทศวรรษที่ 1990
ฝ่ากระสุนนรก
เหนือความเป็นจริง
เกมสวมบทบาทแบบญี่ปุ่น
ตะลุยดันเจี้ยน
จำลองสถานการณ์การเดิน
เล่นแบบร่วมมือกันในเครือข่าย
ลอบเร้น
โจมตีเก็บคะแนน
เชิงประวัติศาสตร์
การบรรยาย
ไม่เหมาะสมกับสถานที่ทำงาน
เกมสวมบทบาทแบบมีปาร์ตี้
เหมือนภาพยนตร์
เล่นซ้ำได้หลายครั้ง
การสนทนา
อิงข้อความ
ยิงมุมมองบุคคลที่สาม
LGBTQ+
ทหาร
ผลัดตาเดิน
2.5 มิติ
ยิงจากมุมมองด้านบน
การสืบสวน
เอเลียน
ไอโซเมตริก
หุ่นยนต์
เกมการ์ด
ไซเบอร์พังก์
เนื้อเรื่องไม่เป็นเส้นตรง
จำลองสถานการณ์ชีวิต
เป็นทีม
เน้นเรื่องตำนาน
การบริหารช่องเก็บของ
มุขตลกร้าย
ปิศาจ
การฝึกสอน
คลิกเกอร์
ระทึกขวัญ
เกมสวมบทบาทแบบกลยุทธ์
เชิงจิตวิทยา
มีม
ปัญญาประดิษฐ์
เผยแพร่ทางเว็บ
กลยุทธ์แบบเรียลไทม์
ยุทธวิธีเรียลไทม์
เหนือธรรมชาติ
เศรษฐกิจ
นามธรรม
ขับขี่
ยิงในสังเวียน
การตายแบบถาวร
นักสืบ
ทันสมัย
เกมกระดาน
การบริหารเวลา
เกมแพลตฟอร์มเน้นความแม่นยำ
ป้องกันป้อม
ดิสโทเปีย
ชิงของ
หลอนประสาท
ซอฟต์แวร์​
โซลส์ไลค์
เกมสวมบทบาทแบบยุทธวิธี
รวดเร็ว
แอนิเมชันและการสร้างโมเดล
ก่อสร้างเมือง
หนังสือการ์ตูน
สั้น
ผู้เล่น 4 คนในเครือข่าย
การบิน
สะสมสิ่งของ
เกมสงคราม
ประวัติศาสตร์อีกรูปแบบ
บู๊ลุยแหลก
การสร้างเด็ค
การพัฒนาเกม
ตำนานเทพนิยาย
เมทรอยด์เวเนีย
ทำลายล้าง
เพลงประกอบ
เพลง
ทำม็อดได้
แก้ไขปริศนาตามเลเวล
เรื่อยเปื่อย
วิ่ง
อาร์พีจีเมกเกอร์
คลาสสิก
การเคลื่อนไหวแบบตาราง
ปาร์กัวร์
อาชญากรรม
เกมสวมบทบาทแบบจีน
ต่อสู้แบบ 2 มิติ
แบบมีคลาส
เซียนไพ่
ต่อสู้
ตลกร้าย
แมว
เชิงปรัชญา
การปรับแต่งปืน
เกมสวมบทบาทแบบผู้เล่นออนไลน์จำนวนมาก
ภาพยนตร์
จำลองสถานการณ์ยานยนต์
การทดลอง
แข่งขัน
การผลิตวิดีโอ
ฉากสวยงาม
ทุนนิยม
การผลิตเสียง
วิทยาศาสตร์
ตามจังหวะ
เกมยิงสติกคู่
สะสมสัตว์ประหลาด
ศึกสงครามยานยนต์
ฟันดาบ
แคมเปญเล่นแบบร่วมมือกัน
สงครามโลกครั้งที่ 2
ต่อสู้แบบ 3 มิติ
ระบบอัตโนมัติ
เลิฟคราฟท์เตียน
มังกร
แบตเทิลรอยัล
จำลองสถานการณ์อวกาศ
อเมริกา
กลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่
สมคบคิด
มุมมอง 3 มิติ
แบ่งหน้าจอ
6 องศาเสรี
อีสปอร์ต
นัวร์
จำลองสถานการณ์การทำฟาร์ม
แลกเปลี่ยน
ล้อเลียน
จำลองสถานการณ์อาณานิคม
ควิกไทม์อีเวนต์
จับคู่ 3
ดันเจี้ยนลึกลับ
ทำอาหาร
เสียดสี
ชะลอเวลายิงกระสุนปืน
การบรรยายแบบไดนามิก
ประดิษฐ์สิ่งของเอาตัวรอดในโลกกว้าง
ยิงชิงของ
เลือด
ฮีโร่ยิงต่อสู้
กอทิก
การฝึกอบรมด้วยซอฟต์แวร์
เกษตรกรรม
บังคับเวลา
เกมคำศัพท์
ศึกแข่งความเร็ว
ใต้ดิน
การต่อสู้ที่น่าตื่นตา
ศิลปะการต่อสู้
ว็อกเซล
ต่อสู้อัตโนมัติ
หุ่นยนต์ยักษ์แบบมีคนขับ
การทำเหมืองแร่
เชิงการเมือง
ตัวละครในเกมแอ็คชัน
สตีมพังก์
การเดินทางข้ามเวลา
โอโตเมะ
สุนัข
โจรสลัด
การล่าสัตว์
อุ่นกายสบายใจ
ดื่มด่ำสมจริง
โซลิแทร์
เกมเทพเจ้า
ผู้เล่นหลายคนแบบอะซิงโครนัส
วิดีโอแบบเต็มรูปแบบ
อิลลูมินาติ
วางแผนเรียลไทม์แบบแอ็คชัน
แวมไพร์
นินจา
ตกปลา
รถถัง
เล่นแล้วติด
เล่าเรื่องราว
เกมการ์ดสะสม
ตารางหกเหลี่ยม
การแฮก
โมบา
ใต้น้ำ
สร้างใหม่
การเมือง
มือสังหาร
การขนส่ง
ศรัทธาความเชื่อ
การแก้ไขรูปภาพ
ดีต่อใจ
เฉพาะเมาส์
ซูเปอร์ฮีโร่
4X
ไดโนเสาร์
สงครามเย็น
เกมปาร์ตี้
โซโคบัน
จำลองสถานการณ์ทางการเมือง
รถไฟ
การโปรแกรม
เรียลไทม์
การปล้น
ปาร์ตี้
ตะวันตก
มีเป็นตอน
การทูต
การสร้างเด็คแบบโร้คไลค์
คลาสสิกในกลุ่มผู้เล่น
มหากาพย์
การพนัน
การยิงธนู
นาวี
มินิเกม
ต่างประเทศ
หิมะ
การพิมพ์
ยุทธนาวี
โร้คไลค์แบบดั้งเดิม
เหนือมนุษย์
หาทางออก
แล่นเรือ
เรียลไทม์แบบหยุดชั่วคราวได้
ตัวเอกเป็นวายร้าย
สไนเปอร์
บูมเมอร์ชูตเตอร์
ม้า
ดันเจี้ยนและมังกร
การสร้างเนื้อหาจากเพลง
คิดถึงคำนึงหา
ยิงแบบกำหนดทิศทางเคลื่อนไหว
ออฟโรด
เกร็ดความรู้
โจมตีจับเวลา
หน้าจอสัมผัสได้
มนุษย์หมาป่า
ภาคต่อ
ดาวอังคาร
การทำฟาร์ม
ฟุตบอล
ม็อด
สงครามโลกครั้งที่ 1
Kickstarter
วิดีโอ 360
ประสบการณ์
หมัดมวย
GameMaker
เครื่องบินไอพ่น
เกมมิ่ง
ยานอวกาศ
เวิร์กชอปเกม
จำลองสถานการณ์โรคระบาด
สะกดคำ
หมากรุก
รถจักรยานยนต์
โร้คเวเนีย
คนแคระ
เลโก้
ไม่ปราณี
เรือดำน้ำ
จำลองสถานการณ์ทางการแพทย์
รถสองล้อ
กอล์ฟ
กรุงโรม
VR แบบอสมมาตร
สารคดี
ตัวเอกเงียบขรึม
บาสเกตบอล
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
จับไต๋ทายบทบาท
สร้างบรรยากาศ
ระดมทุนสาธารณะ
บทเพลงบรรเลง
พินบอล
อเมริกันฟุตบอล
สเก็ตบอร์ด
ชวนสะดุ้ง
มวยปล้ำ
มินิกอล์ฟ
Warhammer 40K
เพลงร็อก
TrackIR
พูล
ปั่นจักรยาน
เบสบอล
ไวกิ้ง
จำลองสถานการณ์อาชีพ
สเก็ต
เทนนิส
อิงนิยาย
การควบคุมติดขัดอย่างจงใจ
บอสรัช
จักรยานยนต์วิบาก
ยิงชิงของหนี
จับคู่เรียงไทล์
เลมมิ่ง
เพลง 8 บิต
เขียนได้ดี
ฮอกกี้
โบว์ลิ่ง
รถเอทีวี
ฮาร์ดแวร์
บีเอ็มเอ็กซ์
สกี
สโนว์บอร์ด
Steam Machine
เครื่องมือวัดเกณฑ์มาตรฐาน
ไพ่นกกระจอก
อิเล็กทรอนิกส์
นก
ควบคุมด้วยเสียง
เจ้าของร้าน
เอลฟ์
มุโซ
สุนัขจิ้งจอก
ภาพยนตร์เรื่องยาว
เขียนโค้ด
จำลองสถานการณ์งานอดิเรก
รักบี้
คริกเก็ต
วอลเลย์บอล
เริ่มใหม่หมด
สนุกเกอร์
ดูทั้งหมด
แสดงประเภทที่เลือก
เกม
ซอฟต์แวร์
เนื้อหาดาวน์โหลด
เดโม
เพลงประกอบ
Playtest
วิดีโอ
ม็อด
ฮาร์ดแวร์
รวมเป็นชุดรวม
ดูทั้งหมด
กรองตามจำนวนผู้เล่น
ผู้เล่นคนเดียว
ผู้เล่นหลายคน
PvP
PvP ออนไลน์
แลนแบบ PvP
PvP แบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
เล่นแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
แลนแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันแบบใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ใช้หน้าจอร่วมกัน/แบ่งหน้าจอ
ผู้เล่นหลายคนข้ามแพลตฟอร์ม
กรองตามคุณสมบัติ
เสียงคุณภาพสูงเพิ่มเติม
รางวัลความสำเร็จบน Steam
การรองรับคอนโทรลเลอร์แบบติดตามความเคลื่อนไหว
การ์ดสะสมบน Steam
พร้อมคำบรรยาย
เวิร์กชอปบน Steam
ของสะสม SteamVR
คลาวด์บน Steam
รองรับ Valve Anti-Cheat
พร้อม Source SDK
Remote Play บนโทรศัพท์
Remote Play บนแท็บเล็ต
Remote Play บน TV
Remote Play Together
รองรับ HDR
การแบ่งปันคลังครอบครัว
ดูทั้งหมด
กรองตามคอนโทรลเลอร์ที่รองรับ
เกมแพดที่แนะนำให้ใช้
รองรับคอนโทรลเลอร์เต็มรูปแบบ
รองรับคอนโทรลเลอร์ Xbox
รองรับคอนโทรลเลอร์ DUALSHOCK
รองรับคอนโทรลเลอร์ DualSense
รองรับ Steam Input API
ดูทั้งหมด
กรองตามความเข้ากันได้กับ Steam Deck
เล่นได้ดี
เล่นได้
เรียนรู้เพิ่มเติม
กรองตามการรองรับ VR
VR เท่านั้น
รองรับ VR
ดูทั้งหมด
กรองตามระบบปฏิบัติการ
Windows
macOS
SteamOS + Linux