ข่าวสาร แล็บ Steam
DEFCON - Valve
  • Fixed : Crash on startup reported on some Macs with Radeon gfx and Mac OSX 10.7
  • Fixed : Mac trackpad now behaves properly, ie same as scrolling the mouse wheel to zoom.
  • Updated SDL to 1.2.13 (to fix trackpad problems)
...

ค้นหาข่าว
ข้อมูลที่เก็บไว้
2020
ก.พ.   ม.ค.  
ข้อมูลที่เก็บไว้ตามปี
2020   2019   2018   2017   2016  
2015   2014   2013   2012   2011  
2010   2009   2008   2007   2006  
2005   2004   2003   2002