Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Fairy of the treasures trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
11 Thg12, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Fairy of the treasures trên Steam để có thể chơi.

Mua Fairy of the treasures - Avatars

 

Về nội dung này

A selection of avatars for you to use for forums and social networks (non comercial use).

280x280 pixel avatars for each of the main characters and other for a total of 20 Avatars included in this set.

- Mei
- Sylvia
- Other

After buy all images available in game folder (avatars).

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 10 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 10 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 10 MB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.