Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc 3D ParticleGen Visual FX trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
24 Thg01, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc 3D ParticleGen Visual FX trên Steam để có thể hoạt động.

Mua 3D ParticleGen Visual FX - Presets Pack

Mua 3D ParticleGen Visual FX Extended Edition

Bao gồm 2 vật phẩm: 3D ParticleGen Visual FX, 3D ParticleGen Visual FX - Presets Pack

-20%
$10.38
 

Về nội dung này

This Presets Pack adds 10 awesome presets and the related textures to your ParticleGen library:

 • Agressive Lines
 • Hot Wheels
 • Moving Sheets Intersect
 • Moving Streaks
 • Sand Storm
 • Big Shockwave
 • Smoke in Motion
 • Spiral
 • The Beauty of Numbers
 • Small Waterfall

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Intel/AMD Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Shader 3.0 @ 512 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible
  • Ghi chú thêm: 3D ParticleGen Visual FX Main Product
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Intel/AMD Multi Core CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Shader 3.0 @ 512 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible
  • Ghi chú thêm: 3D ParticleGen Visual FX Main Product

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...