Necken is a tilebased roguelike set in the Swedish forest. It focuses on resource management and tactical decisions, rather than deep complex game mechanics. Movement is not turn based - everything moves freely, but the modular combat is. Necken is a small, simplistic roguelike hybrid.
Đánh giá chung:
Tích cực (25) - 88% trên 25 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
13 Thg04, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Necken

 

Đánh giá

“It's an interesting game in that regard where very very few games manages to get simplicity but also a level of interesting complication on top of that simplicity.”
SplatterCatGaming

“I'm going to try again..”
IndieGameBuzz

Về trò chơi này

Necken is a simplistic roguelike that let's you explore the deepest parts of the Swedish forest.

Take control of the people lost in the magical forest, gather resources, craft your equipment and fight your way through the randomly generated adventure.
The forest is full of animals, soldiers and mystical creatures, and neither of them wants you around.

Key Features

 • Generated forests - There's no way you'll find the same spot twice!
 • Permanent death - A small mistake can take a few minutes before it kills you.
 • Minimalistic controls - So few buttons to learn. Almost annoying.
 • Crafting - Make sure you always have the gear you need to fight your way to the end.
 • Turn based combat - Tactical decisions without being swarmed by nasty boars.
 • Unlockables - Which trinket will enhance your playstyle? A basket? A hat? Who knows.
 • Resource collection - Hoard so many different rocks.
 • Unlockable characters - 3 characters with 3 variants each.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: 1.6Ghz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

13 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...