After lost contact from Amelia, young police officer Brian head to the Lakeside, to find her. Only a bleak silence set in the town of Lakeside, Brian must bring everything he got to solve mysteries of Lakeside.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
31 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Rogue

 

Về trò chơi này

After lost contact from Amelia, young police officer Brian head to the Lakeside, to find her.
Only a bleak silence set in the town of Lakeside, Brian must bring everything he got to solve mysteries of Lakeside

● Rogue is a openworld game set in fictional town of Lakeside.

● Manage your limited resources to stay alive from threats in Lakeside.

● Level up your character to overcome any challenges that Lakeside throws at you.

● Look for the documents and read them carefully to get informations, otherwise you will be lost in vast openworld of lakeside.

● Find vendors to purchase various cosmetic items and usefull tools.

● Find Amelia Warren.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Máu, Bạo lực, Ngôn ngữ mạnh mẽ

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: AMD Ryzen 3 | Intel i5 Skylake
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GeForce GTX 970 (Windows 10)
  • Lưu trữ: 55 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: AMD Ryzen 5 | Intel i5 Kaby Lake
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon RX 590 | NVIDIA GeForce GTX 1070
  • Lưu trữ: 55 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...