Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Bạn đang xem phiên bản di động mới
Pangeon is a single player roguelike inspired by dungeon crawler classics. Dive right into a dungeon on a suicide mission to kill all the monsters.
Đánh giá chung:
Trái chiều (38) - 57% trên 38 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg03, 2020
Nhà phát triển:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise GAMING FACTORY S.A. trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Pangeon

Mua Gaming Factory's Huge Indie Game Pack BỘ (?)

Bao gồm 7 vật phẩm: Bug Academy, Pangeon, Gunslingers & Zombies, Gallic Wars: Battle Simulator, Commander '85, Bouncy Bob: Episode 2, Foodtruck Arena

-40%
$35.33
 

Về trò chơi nàyPangeon is a single player roguelike inspired by dungeon crawler classics. Dive right into a dungeon on a suicide mission to kill all the monsters.
Fight your way through to the bottom of the so-called Pangeon - an organization located in a dungeon that we know very little about (well, except the fact it contains something that has the potential to destroy the entire planet Earth) - eliminate the evil, and save the World from a potential tragedy.

 • A mix of many roguelike games combined into a fun (although short) experience
 • +8 levels, various in looks, enemies, and loot
 • +10 weapons to use - ranging from daggers, swords and ending on magic staffs, bows, etc.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GT 730
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 & better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 550 Ti
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ GAMING FACTORY S.A.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...