Angry fairies, a kidnapped herd of cows and a devastated cow queen. Play as Vilde and Grusa, throw Ms. Cowknight and solve the fairies’ tricky puzzles to save the kidnapped cows. Hyss is a lighthearted puzzle adventure with focus on platforming, puzzle solving and throwing cows.
Đánh giá chung:
Tích cực (16) - 93% trên 16 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg12, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Hyss

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 9 Tháng 7

-80%
$14.99
$2.99

Mua Hyss + Soundtrack

Bao gồm 2 vật phẩm: Hyss, Hyss - Soundtrack

-10%
-82%
$18.98
$3.40
 

Về trò chơi này

Hyss is a lighthearted puzzle adventure game where you have to combine the strengths of both Vilde the gnome and Grusa the troll to save kidnapped cows from tricky fairy puzzles. To help you on your quest, the cow queen lent you her most fearless cow, Ms. Cowknight.
Throw, pet and use Ms. Cowknight in many different ways to make your way through the puzzles. Set in an enchanting Swedish forest, Hyss is a treat for both the eye and ear, as well as a tricky challenge for the puzzle enthusiast.

  Features
 • Cow Throwing! Throw Ms. Cowknight and use her in different ways to solve the puzzles.

 • Dual Character Gameplay. Carry Vilde on Grusas shoulders, or switch between the two to reach various areas and solve different tasks.

 • Solve Puzzles. Make your way through an enchanting Swedish forest by using teleportation stumps, fairy rings and much more.

 • Hidden treasure. Vilde's secret treasures have been scattered across the levels. Find them to unlock new funny features.

 • Different Environments. Experience a number of different environments, from lush forests to eerie caves.

 • Controller Support. Play with a handheld controller or mouse and keyboard.

 • Original Music. New original tracks on every level.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-3220 or AMD FX-6300
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce 560 or Radeon 6850
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1118 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 64-bit or later
  • Bộ xử lý: Quad-core Intel or AMD processor, 2.5 GHz or faster
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series card or higher.
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1118 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồ



Thời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...