Tiger Soldier is a military-themed run & gun shooter game.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
19 Thg12, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Tiger Soldier Ⅰ

ƯU ĐÃI XUYÊN TUẦN! Kết thúc trong

-25%
$0.99
$0.74

Mua TigerQiuQiu Bundle 2020 BỘ (?)

Bao gồm 99 vật phẩm: Tiger Tank 59 Ⅰ, Tiger Tank 59 A-Gun, Tiger Tank 59 Ⅰ Break The Fog, Tiger Tank 59 Ⅰ Black Hill Fortress, Tiger Tank 59 Ⅰ Rainstorm, Tiger Tank 59 Ⅰ Winter Assault, Tiger Tank 59 Ⅰ Volcano, Tiger Tank 59 Ⅰ Air Strike, Tiger Tank 59 Ⅰ Battleship, Tiger Tank 59 Ⅰ Super Tank, The Tower Of TigerQiuQiu Tiger Tank G, The Tower Of TigerQiuQiu Tiger Tank 60, The Tower Of TigerQiuQiu Tiger Tank 61, The Tower Of TigerQiuQiu Tiger Tank 62, The Tower Of TigerQiuQiu Tiger Tank 63, The Tower Of TigerQiuQiu Tiger Tank 64, The Tower Of TigerQiuQiu Tiger Tank 65, The Tower Of TigerQiuQiu Tiger Tank Defense, The Tower Of TigerQiuQiu Tiger Tank Defense S, Tiger Fighter 1931, Tiger Fighter 1931 Tora!, Tiger Fighter 1931 Tora!Tora!, Tiger Fighter 1931 Tora!Tora!Tora!, Tiger Fighter 1931 Sunset, Tiger Soldier Ⅰ, Tiger Striker, The Tower Of TigerQiuQiu Ninja Tiger:QiuQiu, The Tower Of TigerQiuQiu Ninja W, The Tower Of TigerQiuQiu Ninja Alpha, The Tower Of TigerQiuQiu Ninja Beta, The Tower Of TigerQiuQiu Ninja Gamma, The Tower Of TigerQiuQiu Ninja Delta, The Tower Of TigerQiuQiu Ninja Epsilon, The Tower Of TigerQiuQiu Ninja Zeta, The Tower Of TigerQiuQiu Ninja Eta, The Tower Of TigerQiuQiu Ninja Thet, The Tower Of TigerQiuQiu Ninja One, The Tower Of TigerQiuQiu Ninja Plus, The Tower Of TigerQiuQiu Ninja S, The Tower Of TigerQiuQiu Ninja The Wind, The Tower Of TigerQiuQiu Super Tigerio, The Tower Of TigerQiuQiu Bomber Tiger, The Tower Of TigerQiuQiu Tiger 1952, The Tower Of TigerQiuQiu Nyaa Invaders 1, The Tower Of TigerQiuQiu Nyaa Invaders 2, The Tower Of TigerQiuQiu Nyaa Invaders 3, The Tower Of TigerQiuQiu Nyaa Invaders 4, The Tower Of TigerQiuQiu Raid On Sea, The Tower Of TigerQiuQiu Space Force, The Tower Of TigerQiuQiu Kamov Kv-51, The Tower Of TigerQiuQiu Armored Fighter Arena, The Tower Of TigerQiuQiu Guardian, The Tower Of TigerQiuQiu Duck War, The Tower Of TigerQiuQiu Deepwater Bomb, The Tower Of TigerQiuQiu Birds Cave, The Tower Of TigerQiuQiu Ball War, The Tower Of TigerQiuQiu Warp Tiger, The Tower Of TigerQiuQiu War Combat, The Tower Of TigerQiuQiu Down To Hole, The Tower Of TigerQiuQiu Soapbubble, The Tower Of TigerQiuQiu Police Cat, The Tower Of TigerQiuQiu Thief Mouse, The Tower Of TigerQiuQiu The Grenadier, The Tower Of TigerQiuQiu Into The Blue, The Tower Of TigerQiuQiu Space Bubble And Bricks, The Tower Of TigerQiuQiu Road Race, The Tower Of TigerQiuQiu Bubble Gun, The Tower Of TigerQiuQiu Elevators War, The Tower Of TigerQiuQiu Insect Invade, The Tower Of TigerQiuQiu Moth Snake, The Tower Of TigerQiuQiu Insect Invade 2, The Tower Of TigerQiuQiu Falling Stone, The Tower Of TigerQiuQiu Sneak, The Tower Of TigerQiuQiu Sniper, The Tower Of TigerQiuQiu Tigscores, The Tower Of TigerQiuQiu Tiger Bomber, The Tower Of TigerQiuQiu Bomber Level Up, The Tower Of TigerQiuQiu Bomber Treasure, The Tower Of TigerQiuQiu Bomber The Rolling Stone, The Tower of TigerQiuQiu BOMBER The Falling Stone, The Tower of TigerQiuQiu Bomber The Ruby Magic, The Tower Of TigerQiuQiu Bomber The Ruby Sword, The Tower Of TigerQiuQiu Desktop Ball, The Tower Of TigerQiuQiu Dodge the ball, The Tower Of TigerQiuQiu Hit Balls, The Tower Of TigerQiuQiu 4-way Dodge the ball, The Tower Of TigerQiuQiu Drop Balls, The Tower Of TigerQiuQiu Battleship Defense, The Tower of TigerqiuQiu Pinball killer, The Tower Of TigerQiuQiu Spot The Difference, The Tower of Tigerqiuqiu Square Snake, The Tower Of TigerQiuQiu Match 3, The Tower Of TigerQiuQiu Axe Sword Bow, The Tower Of TigerQiuQiu Knife Darts, The Tower Of TigerQiuQiu Ladder, The Tower Of TigerQiuQiu The Deep The Hill, The Tower Of TigerQiuQiu The Wind, The Tower Of TigerQiuQiu Brick Breaker, The Tower Of TigerQiuQiu Image Breaker

-5%
-10%
$98.01
$88.50
 

Về trò chơi này

Tiger Soldier is a military-themed run & gun shooter game.
Playing as a lone soldier,
first by fighting off infantry units and battling tanks before finally reaching the opponent's compound
then lob a hand grenade into the enemy's fort,
destory the enemy's fort to clear game.

1.up to 2 type of weapon
2.up to 3 type of enemy
3.up to 12 missions

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel(r) Core (TM)2 CPU -T7200 @ 2.50 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: ATI Mobility Raedon X1600 / Nvidia GeForce 8600M GT
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Onboard
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.