Characters from all the iconic Arc System Works franchises, including Guilty Gear, BlazBlue, and the River City series, all meet in a 2D pixel art side-scrolling action game!
Đánh giá chung:
Trái chiều (26) - 50% trên 26 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg01, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua CODE SHIFTER

 

Về trò chơi này

The story takes place in the development offices of a software company, ""Awesome Rainbow Corp"". Trouble arises just as you're gearing up to release the final version of the game! Many mysterious bugs are occurring, and time is running out!

To deal with this situation, a programmer, Stella, whips up a debug program: ""CODE SHIFTER"".
""CODE SHIFTER"" will let Stella's avatar ""Sera"" dive into the game and start fixing things up.
Will Stella and her coworkers be able to find the origin of these bugs and deliver the game before the launch date?

■Original style with a retro twist!
Enjoy the delightful graphics from titles past and present remixed with 2D watercolor and 8-bit pixel art.

■Game system
Players will explore the stage while transforming into various characters from different IPs created by Arc System Works!
Successfully adapt and complete all stages using a large volume of 30 playable characters animated in 8-bit!

■Comedy
Take a break from debugging with a comedic story between the ARC staff Stella, Mozzie, Rudy, Hudson, and Greig.

■Arc System Works crossover
This game is a 2D 8-bit action game where various IPs created by Arc System Works crossover, players explore the stage while transforming into various characters animated in 8-bit. The IPs included in this game are all 25 titles of Arc System Works' massive library! A large volume of 30 playable characters and 70 support characters are featured. A dream crossover between IPs are finally here!

■Brawl fighting action mode
In addition, the 4-player brawl fighting action ""Colorful Fighters"" is also included as an extra feature!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 / 8.1 / 10 (64-bit OS)
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo E6300
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 7800GT
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 (64-bit OS)
  • Bộ xử lý: Core i5 4570s
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...