SHNIPERS is a combat platformer where up to 4 players fire bullets that bounce off of everything! A game of "bullet-hell pong" where your shots are as much a danger to you as they are to your enemies.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
15 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua SHNIPERS

 

Về trò chơi này

SHNIPERS is a combat platformer where up to 4 players fire bullets that bounce off of everything! A game of "bullet-hell pong" where your shots are as much a danger to you as they are to your enemies.

Features
-Local multiplayer battles for up to four players in uniquely challenging levels
-Two game modes, multiple powerups, and a variety of modifications to add
-Single player training mode; clear levels full of dangerous enemies

Multiplayer requires 2-4 gamepad controllers of any type in order to play. The single player training mode can be played with a mouse & keyboard.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 460
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 2200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i7
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 1070
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 2200 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS 10.12
  • Bộ xử lý: Intel i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: HD Graphics 520
  • Lưu trữ: 2200 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: macOS 10.14
  • Bộ xử lý: Intel i7
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Iris Pro Graphics 580
  • Lưu trữ: 2200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...