Manage, create and share Windows settings in one single app.
Đánh giá chung:
Tích cực (15) - 93% trên 15 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
1 Thg12, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Phần mềm truy cập sớm

Hãy đóng góp vào quá trình phát triển của phần mềm này khi nó đang hoàn thiện.

Lưu ý: Phần mềm truy cập sớm này chưa hoàn thiện và có thể thay đổi trong tương lai. Nếu bạn không thích phần mềm này ở trạng thái hiện tại của nó, điều bạn nên làm là đợi xem nó có phát triển hơn nữa trong tương lai hay không. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Windows 10 is a constantly evolving and changing OS, and the development of such software requires constant feedback. We hope to bring together a small community of pioneers here and create a great product with their help.”

Phần mềm này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We anticipate that DashboardX will stay in Early Access for at least three months, but it ultimately depends on the feedback we get along the way.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Our goals for the Early Access development includes:

 • Fully working and improved Constructor
 • Tweaker section
 • Workshop
 • Language localization
 • UI customization

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Scroll down to the "About This Software" section for more detailed information on what features are currently in the Early Access build of the DashboardX.”

Liệu giá phần mềm này có thay đổi trong hoặc sau khoảng thời gian truy cập sớm không?

“Yes - the price for the final version of DashboardX will be higher than the price for Early Access.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We interact with our community through the official DashboardX Discord server and the Steam.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua DashboardX

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho phầm mềm này trên bảng thảo luận

Về phần mềm này

Hello User,
You might already know us since the previous program WPD. In this project our goal is to create the best tool for quick Windows customization! Quite ambitious considering there are dozens of programs like this already out there, ha-ha. Yet we still have a couple of aces up the sleeve.

DashboardX includes an identical privacy module as in WPD, plus many new improvements that are already available or planned for release.

Here are a few of them:
 • UI
  We think that we have made a pretty cool interface, and, of course, we will continue to improve it.
 • Presets
  Yes, now you can create and load presets directly from the main menu.
 • Favorites
  A category where you can add frequently used switches.
 • Search
  When you have a huge list of switches - search is simply necessary.
 • Observer
  Keeps track of changes to privacy settings. For example, if you disabled something in the DashboardX, and then this setting was enabled again (outside the program), the next time you start the program Observer will highlight this setting in orange. That’s pretty cool, right?
 • Tweaker (Shipped)
  A separate section for all your non-privacy settings.
 • Constructor (BETA)
  Probably the coolest feature allowing you to add your own switches!
  *This feature is in beta testing on the Experiments tab, after that Constructor will be available on the Privacy and Tweaker tabs.

Also:
 • Hidden (Shipped)
  Ability to hide non-used built-in switches.
 • Fast load (TBA)
  We plan to significantly reduce the program loading time.
 • Workshop (TBA)
  The Constructor will support Steam Workshop.

And most importantly, DashboardX, like WPD, works through the Windows API, leaves no traces in the system, and all settings are reversible (unless otherwise specified in the description).

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Yes
  • Bộ nhớ: 100 MB RAM
  • Lưu trữ: 5 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: .NET Framework 4.8
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Yes
  • Bộ nhớ: 100 MB RAM
  • Lưu trữ: 5 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: .NET Framework 4.8

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...