Late’O’Clock is an isometric stealth game in which you play as an office employee who is always late to work and must sneak to their desk. During the game players are able to bribe, distract, or deactivate enemies to avoid being detected. Every new day will bring many obstacles for the player to experience.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (16) - 75% trên 16 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg11, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Late'O'Clock

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Late'O'Clock is a capstone school project that we worked on for 6 months. NailGun Studios wanted to make a comedy-like stealth game that had an ever-changing and dangerous work environment. This vision allowed us to create a game based in an office, but throw unexpected obstacles at the player. The game has 15 levels in total with a lot of collectibles that give a little lore to our small world. This was our first team project for this long so it was a new experience for all of us. We wanted our game to be on a public platform for free so we could look back on it as we pursue our careers, and for you, the player, to enjoy.

Thank you for taking the time to read this and we hope you enjoy playing our game as much as we did making it.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 8
  • Bộ xử lý: Dual Core+
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX9 capabilities.
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: When playtested on Windows 7 the game had texture problems. The game has not been tested on Windows 8 so if it is still running into problems please let us know.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Quad Core+
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX9 capabilities.
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...