A Lovecraftian survival horror adventure game inspired by the classics of the 90s.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
29 Thg11, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua One Night 2: The Beyond

 

Về trò chơi này

The oldest and strongest emotion of mankind is fear.


One Night 2: The Beyond is the highly acclaimed sequel to the original RPG Maker survival horror classic, first released in 2010. Now available on Steam for the first time, the Ultimate Edition of this terrifying tale comes complete with an updated engine, a brand new soundtrack, overhauled gameplay and a greatly expanded story.Set almost thirty years before the original game, One Night 2 is a Lovecraftian horror adventure game where you must solve the mystery of Mairstone Manor, a house under the control of an ancient, malevolent evil, and discover the origins of the horror. As eldritch creatures stop at nothing to claim your soul and relentless puzzles bar your progress, it's going to take every ounce of grit and determination you can muster in order to stay alive.

 • Terrifying survival horror gameplay inspired by Alone In The Dark and Fatal Frame.
 • A horrific mystery to solve crafted by horror author D. Robert Grixti.
 • Two different characters with multiple endings create an endlessly replayable experience.
 • Updated for modern configurations and operating systems.

Changes from the original release of One Night 2 include:

 • Completely rewritten dialogue and expanded backstory.
 • Revised level design, including brand new rooms, puzzles and hazards.
 • Greatly expanded ending system that subtly tracks your decisions and actions in game.
 • Overhauled gameplay mechanics including unique character abilities, wandering monsters and more!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This game contains occasional scenes of graphic violence and gore.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft Windows XP or better (32 bit or 64 bit)
  • Bộ xử lý: Intel® Pentium® 4 2.0 GHz equivalent or faster processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Intel GMA series or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0a
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectSound-compatible sound card
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Microsoft Windows 7 or better (32 bit or 64 bit)
  • Bộ xử lý: Intel® Corei3 2.3 GHz equivalent or faster processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics series or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0a
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectSound-compatible sound card

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...