It is a horror game, developed inside the psychiatric hospital "Deca" in the year 1960. Inside the same, the protagonist wakes up quite disoriented, bloody, on a stretcher, unable to remember what she does there.
Đánh giá chung:
Tích cực (12) - 100% trên 12 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg12, 2018

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Deca is the first game developed by Chrome Horizon 3D Studio, so with the early access version we will obtain very valuable information to complete its development.
A video game of all
Deca is a horror game in which we want to create something different and more complex than what we are used to seeing in other games of the genre. Therefore we have the community of players to give us their opinions about the experience and tell us ideas about the new mechanics that can be implemented.
Opinions
In addition, it will allow us to receive opinions from fans of the horror genre, as well as from those who sign up for pure curiosity. These opinions will help us shape the final experience of the game until we achieve something that all players enjoy.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Our plan is to have the game in early access for at least 6 months. We will be adding new content as we complete it.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The following contents will be added to the early access version as they are being completed:

More chapters
More "scares"
More "random events"
More enemies
More different environments
More terror
More music
More mechanical player
More lenguajes
A deeper story
Achievements
More content related to the opinions of the players”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The early access version offers players a content equivalent to between 4 and 5 hours of play. Players have access to the first chapter of our dark history.

In this first chapter of Deca the player can play the first level of the game, which will introduce us to the story. This level is totally finished, both at the graphic level, as the AI, the sound, etc. So players can enjoy a totally polished experience.

All things comented in the "about this" section is already implemented in the Early Access.

* Important note: Saved progress may be lost when the entire game is released. If there are no errors that prevent you from saving the save files, there will be no restart.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The early access version offers a reduced content, so the price will be lower for a limited time. It is expected that the price will increase as the different chapters are released, so with the anticipated access you will get a good deal against the final price.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We will collect information from players from all platforms, such as Steam forums, email or social networks. We will mold the final experience until we obtain products that everyone enjoys and is a creation in which the community has been involved.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Deca

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

It is a horror game, developed inside the psychiatric hospital "Deca" in the year 1960. Inside the same, the protagonist wakes up quite disoriented, bloody, on a stretcher, unable to remember what she does there. Everything is too dark, but between the flashing lights she can see numerous corpses lying on the floor, messy objects and most importantly, she hears noises, which leads her to think that she is probably not alone there. From that moment, he must react and have to flee fast.
During his flight, she realizes that the patients of this ancient psychiatric hospital are running around and it seems that his only obsession is to end her life. It is then when he begins his tireless search for the nearest exit.
She should explore the hospital for an escape. In his long journey through the different rooms, she is finding clues that are revealing information about what has happened there. Medical reports, documents, newspaper clippings ... everything will be important because it will provide you with enough information to know the dark secret that is hidden there.
It is a game of great intensity, since you will continually be in danger and you will have to have all your senses on alert if you want to survive; also the story that involves our protagonist is very deep and we will have to go little by little investigating it to be able to unveil the secrets hidden by the psychiatric Deca.
You will have to be very clever to be able to escape from your persecutors. In addition this game will feature a feature that will be different from other survival horror, and is that the enemies will have their own personality, that is, not only will be different physically but they will also look for you in different ways: There will be enemies who will try to find you at any price and for that they will even throw down doors, however, others will try to play with you before killing you, "they will play hide and seek", or other types of "games" ....

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

The game contains scenes of violence, blood and gore that can hurt the sensibility of some players.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-2670QM
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce MX940
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 and later
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 1050
  • Lưu trữ: 3 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...