Musashi vs Cthulhu (or MxC) is a fast paced action game where you take control of Musashi - the most famous warrior from feudal Japan -,as he’s fighting for his life. The samurai is a victim of a terrible curse that makes him a target for unspeakable monsters.
Đánh giá chung:
Tích cực (11) - 100% trên 11 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg01, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We want to involve the community in the development process, to make the game experience the best and most polished possible.

Musashi vs Cthulhu was planned in modules (endless mode, endless with SkillTree and Story Mode). So far we managed to develop the first module. But we believe that the game has potential to go beyond that e we would like the community to steer us in the correct direction during development of the new modules.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Throughout the year of 2020.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“If the game is well received by the community, we plan to add at least some of the features listed bellow:
- A cooler way to interact with Leaderboards where the player can see their friends records and see if you beat them while in game.
- New enemies that will deepen the expecience and make it a bit more unpredictable.
- A skill tree to be used by Musashi during gameplay.
- Story mode.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current game have all that is listed in the "About this game" page. To sum up, the game has an endless fast-paced action gameplay and competition is based on Leaderboards.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We plan on icreasing the game price as we add new content and features, but always keeping the price accessible.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We will carefully hear our community Discord server. We will be actively fixing problems and hearing suggestions listed there or in reviews here in Steam.

Discord link: https://discord.gg/TQJ7tvC”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Musashi vs Cthulhu

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Musashi vs Cthulhu (or MxC) is a fast paced action game where you take control of Musashi - the most famous warrior from feudal Japan -,as he’s fighting for his life.

The samurai is a victim of a terrible curse that makes him a target for unspeakable monsters. In each match, hordes of monsters spawns endlessly and attack until there's no one standing. The enemies comes from both sides of the screen and must be attacked with precise blows to bulging weak spots shown in their bodies. Challenge your friends to see who is the coldest and most precise samurai, even when facing impossible odds.

 • Frenetic gameplay that will require both your attention and reflexes
 • 5 different enemies to know and master
 • Challenge your friends in weekly, monthly and all time Leaderboards.
 • Full Gamepad support

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1.2
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 800x600 minimum resolution and 128MB of vram
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...