Creatures with magical abilities pose as divine beings and take over a temple. Play in Story mode or have quick matches.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
10 Thg9, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Zoological Era

 

Về trò chơi này

Creatures with magical abilities pose as divine beings and take over a temple. Play in Story mode or have quick matches in Quick Battle.

A simplistic turn-based RPG that uses new concepts of types: Mammal, Bird, Reptile/Amphibian, Insect/Arachnid, and Fish/Sea Creature types. Some have weaknesses and advantages over one another. Gameplay focuses on battles only.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 8.1
  • Bộ xử lý: Intel Celeron CPU 1007U @ 1.5 GHz
  • Bộ nhớ: 250 MB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 60 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Realtek High Definition Audio
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.