Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Create palettes by placing an intricate web of colors and their connections. See directly how the palettes change the look of your illustrations. Make tweaks and see the results in real time!
Đánh giá chung:
Khá tích cực (25) - 72% trên 25 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
6 Thg11, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Phần mềm truy cập sớm

Hãy đóng góp vào quá trình phát triển của phần mềm này khi nó đang hoàn thiện.

Lưu ý: Phần mềm truy cập sớm này chưa hoàn thiện và có thể thay đổi trong tương lai. Nếu bạn không thích phần mềm này ở trạng thái hiện tại của nó, điều bạn nên làm là đợi xem nó có phát triển hơn nữa trong tương lai hay không. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We want to give artists the opportunity to get their hands on ColorTool as soon as possible so we can adjust the development of the tool in accordance to the users needs.”

Phần mềm này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“At least a year.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“There are three goals for the final release:

- Expand ColorTool so it can be used within a wider range of creative workflows
- Improve the existing workflows, namely using ColorTool for Pixel Art and Illustrations
- Make ColorTool as stable and reliable as possible”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current version is already completly functional and contains all the features as described in the "About This Software" section.”

Liệu giá phần mềm này có thay đổi trong hoặc sau khoảng thời gian truy cập sớm không?

“The final product will be sold for the same or slightly higher price.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“ColorTool will use the steam discussion forums in order to gather feedback and bug reports. We will actively seek out feedback in order to prioritise features for future releases.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua ColorTool

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 7 Tháng 7

-25%
$15.99
$11.99
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho phầm mềm này trên bảng thảo luận

Về phần mềm này

ColorTool is a software for creating color palettes from scratch. You can use these palettes you created for your illustrations, pixel art or design work.


Import your own illustrations and enable remapping to see how they would look like with your newly created palette. See all changes in real-time and export the final result.Get inspired and import reference images to guide your color picking process.

Features

 • Create palettes by placing an intricate web of colors and their connections.
 • See directly how the palettes change the look of your illustrations. Make tweaks and see the results in real time!
 • Highly advanced remapping algorithm allowing you to change the colors of your artwork after the fact!
 • Export created palettes in 8 different palette formats to be used in a wide array of software including Aseprite, Krita, Photoshop and many more!
 • ... or export as PNG file in different arrangements, usable in almost all creative software.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows XP or newer
  • Đồ họa: OpenGL 3 capable graphics card
  • Lưu trữ: 20 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 14.04 or newer
  • Đồ họa: OpenGL 3 capable graphics card
  • Lưu trữ: 20 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...