Cửa hàng điểm Tin tức Labs
A retro platform adventure in the style of the ZX Spectrum.........starring a pirate! ARRRR!
Đánh giá
Đánh giá chung:
Tích cực (13) - 92% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này. (92% trên 13) Trước nay
Ngày phát hành:
17 Thg01, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Captain MaCaw

 

Về trò chơi này

Captain Macaw is an old school platform adventure in the style of the ZX Spectrum classics.
The graphical style closely resembles but not 100% emulate the ZX spectrum resolution and palette.

Captain MaCaw was returning from a voyage when treacherous weather engulfed his ship.
Scrambling for the life boat, he managed to escape just as the Jolly Roger vanished into the abyss.

Washed aboard a lost island with his life boat in ruin, Captain MaCaw must platform, collect and puzzle
his way round this unfamiliar island.

The creatures on the island are not all out to kill you, but most are so take a helping hand when it is offered
and you may make it off this accursed island yet!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1 ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated 1GB
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: On Board
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1 ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated 1GB
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: On Board

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...