Long Arm of the Law is an action-platformer set in the Robotic West, where one sheriff with an electric revolver and an extendable arm seeks to take back what's his.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (28) - 75% trên 28 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg11, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Long Arm of the Law

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Join Motor Rockwell in his quest to reclaim his stolen arm from a clan of bandit robots in this third-person action platformer! Motor projects his extendable arm to grapple, pole-vault, and sling his way through bandit-ridden territory, while dispatching enemies with his magnetic revolver. Using the weight of his enemies against them, Motor dodges enemy attacks and crushes obstacles with reckless abandon. Travel to the depths of Copperwealth Mine and deliver law to the lawless.

Long Arm of the Law was made by students from Florida Interactive Entertainment Academy over the course of 8 months. It's also a totally free experience!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-7200U CPU @ 2.50GHz (4 CPUs), ~2.7GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® 920MX
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...