Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Take on the role of Mr. Gary Stuart, AKA "The Man," a skilled veteran sexual counselor - but not in the traditional way.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (43) - 79% trên 43 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg09, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn
Trò chơi này được báo hiệu chỉ dành cho người trưởng thành. Bạn thấy trò chơi này do đã đặt thiết lập cho phép hiển thị nội dung này.

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Hard Work

 

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Frequent sexual scenes with a variety of fetishes. Not intended for those under the age of 18.

-Crude sexual humor
-Strong language
-A home invasion fantasy
-BDSM themes
-Frequent nudity
-Frequent consensual sexual situations
-Uncensored/No mosaics

Về trò chơi này

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/8.1/10
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo (Core i3 or higher recommended)
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1280 x 720
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.6 or later
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo or newer
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Any OpenGL graphics card capable of running Mac OS X 10.6 or later
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Linux Kernal 3.2
  • Bộ xử lý: i3+
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 460+ HD5700+
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

24 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...