"Otaku's Adventure" is a different kind of AVG.The story tells of an Otaku who has been single for many years and thirst for love. While he inadvertently embarks on a fantastic journey, he eventually wins girls' love.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (566) - 94% trên 566 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (2,096) - 92% trên 2,096 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Otaku's Adventure

 

Mới cập nhật

Version 1.0.2

Fixed a number of bugs, including the annoying bird song, various stuck game problems.

Added functions
You can set the resolution before you start the game.
When you get to some endings, you can skip the corresponding chapter when creating a new game.

Warm hint
When you get to some endings, you can quickly go through some scenes which you had passed by keep pressing your mouse.

Về trò chơi này

"Otaku's Adventure" Is A Different Kind Of Avg.

The story tells of an Otaku who has been single for many years and thirst for love. While he inadvertently embarks on a fantastic journey, he eventually wins girls' love. The game combines storytelling with alternative TAKAGISM, and includes a variety of mini-games, as well as different types of battles, which brings players different experience and fun in compare to previous games.

Game Features

 • Simple operation: easy to use, just click, drag and drop with the mouse.

 • Different types of stories: Every girl has their own thrilling stories, so that players can enjoy endless.

 • Mysterious TAKAGISM: It is like TAKAGISM, but it is not like the traditional TAKAGISM. This game is filled with puzzles.

 • A collection of mini-games: different types of mini-games are interspersed in the game.

 • Multiple game endings: There are many unexpected and interesting endings that can be collected during the game.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/8.1/10 32/64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo or greater
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 4000 or greater
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.7 or later
  • Bộ xử lý: 2.0 Ghz single core or faster processor
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 4000 or later
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

15 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...