World Enduro Rally is the best enduro racing game available. With more than 100k players in other platforms, World Enduro Rally now arrives to Steam! Beat your friends' best times in amazing locations such as China, Yosemite National Park, Iguazú Falls or The Golden Gate in San Francisco.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
16 Thg11, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua World Enduro Rally

 

Về trò chơi này

World Enduro Rally is the best enduro racing game available. With more than 100k players in other platforms, World Enduro Rally now arrives to Steam!

Beat your friends' best times in amazing locations such as China, Yosemite National Park, Iguazú Falls or The Golden Gate in San Francisco. Race through canyons in Australia, test your skills in the most wonderful glaciers of Argentina, or immerse yourself in the most beautiful forests of Spain.

Key Features:

✔ Awesome graphics
✔ Very realistic physics
✔ Real bike and quad models: 125cc, 250cc, 450cc... 2-Stroke and 4-Stroke engines
✔ Amazing worldwide locations
✔ Leaderboards and achievements
✔ In-game Camera feature to take pictures
✔ Game-pad and keyboard support
✔ Available in English and Spanish

Enduro racing is a somewhere between MX and Trials sports. You ride in outdoor locations on a time-based race. The goal is to complete each round as fast as possible, but World Enduro Rally will give you bonus time if you perform stunts like backflips, frontflips (and other hidden stunts), and will add penalty time each time you re-spawn.

Enduro bikes are heavy, and controlling tilt is sometimes hard. They don't brake much either, so you need to plan your speed carefully. The game includes speed signs to give you tips about when you can drive fast, or when you should drive slowly.

More bikes and locations will keep coming!

We’re on Twitter (@WEnduroRally) and Facebook (@worldEnduroRally).

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows Vista, 7, 8, 8.1, or 10.
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: Nvidia, AMD, or Intel OpenGL 4.0 / DirectX 11 graphics. DirectX: Version 11
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...