In Shop manager: video game tycoon your uncle entrusts you his video game shop. Your goal is to make it profitable so that one day you can inherit your business. You will also need to hire staff to develop video games and then sell them in your store.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (20) - 70% trên 20 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
27 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Shop manager : video game tycoon

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (5)

21 Tháng 8

Version 2.5

Uninstall and then reinstall the game to play this version. Old saves are not compatible.

- family and development mode can be disabled
- statistics: sales data graph for each article
- loyalty card management
- promotion management
- invest in advertising
- store ranking
- some adjustments
- Fixing bugs.
0 bình luận Đọc thêm

23 Tháng 7

Update for September

For the future update (September), added the possibility to disable game modes (family, development). And other surprises.
Thank you for your patience.
0 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

In Shop manager: video game tycoon your uncle entrusts you his video game shop. Your goal is to make it profitable so that one day you can inherit your business. He will visit you every week to give you advice and check that everything is going well. You will also need to hire staff to develop video games and then sell them in your store.The shop section

- Sell video games, consoles, accessories, computers, etc... More than 200 items

- Every day makes a good order for the next day to satisfy your customers.

- Clean your store, stop thieves, renovate the store, check your stock and price items.

- Your actions have an impact on customer satisfaction.


The family section

Give money to your wife (or husband), daughter and son.

Pay the credit for your house and buy the furniture.


The development section

- Hire up to 24 people to develop video games.

- Choose the working rules.

- Transfer the money from the shop for the development part.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: windows 7, 8, 8.1, 10
  • Bộ xử lý: intel core duo or equivalent
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: nvidia, radeon, intel
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: stereo

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...