Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Space simulation moon game. Explore the moon, mars, venus and mercury in breathtaking real-time 3D. Explore their geological aspects. Battle against spaceships or a secret lunar base. Enter the ISS. Measure the moon. And get in the cockpit.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
8 Thg09, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise LPS-Interactive trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Enter The Moon

 

Về trò chơi này

The simulation game "Enter The Moon" offers the player the opportunity to explore the entire moon, mars, venus and mercury in unbelievable 3D detail depth while studying its geological aspects using NASA data. For space shooter fans, the player can fight in combat mode against enemy spaceships or a lunar base.


Texture stream loading and distance 3D generation provides a smooth gaming performance.

You can discover the entire moon in 3D.
View real moon colors.
Activate mineral data, height data, FeO data, gravity data and take a look under the surface.
Measure the moon.

View mercury, venus, earth, mars and phobos in real 3D.
Explore other planets with a spaceshuttle.
Enter the ISS.
Enter the spaceship and get in the cockpit.
View eros the asteroid.
View a imaginery moon base.
View the Lunar Reconnaissance Orbiter.
View the blood moon.
Use the telescope mode and the earth view side.
Activate constellations.
Switch to the milkiway view.
Activate moon rotation.
Activate crater names.
Use the ship's scanners for a torchlight like scanning.

No in-app purchases !!

Take some virtual tours.
Battle other ships in 4 different wave strenght.
Battle a hidden lunar base and a defence ring.

Fly to the moon.

Update Ver. 1.0.3:

- Mercury added
- Mars added
- Venus added
- Phobos added
- Spaceshuttle integration
- Spaceshuttle flightmode
- Spaceshuttle cockpit
- Moon Gravitymap added
- Moon under the surface mode
- Moon ancient lava scanner
- Venus clouds & surface
- Venus height scanner
- Mars geology scanner
- Mars height scanner
- Phobos height scanner
- True color (Mercury, Mars, Venus, Phobos)
- New performance graph added
- better performance
- New start options
- Moon or Mars only option (6 GB RAM)
- several fixes

Update Ver. 1.0.2:

- Huge Quality improvement (200% better quality of the moon surface)
- Added direct x 9 support (black moon fix)
- Added pause when entering esc menue
- Increased range of the ship sensor
- Enemies improved
- Reduced installation size from 15,4 GB to 14,9 GB
- several small fixes

Update Ver. 1.0.1:

- Added German language support
- Added Spanish language support
- Added Sounds (Background & FX)
- Added more Ground Enemys
- Added target menu
- Joystick Controller Support
- Better performance
- 2GB less installation size on HDD
- Added shields to your ship
- Added repair function (ship will burn at 32 hp and must be repaired)
- Fixed earth side button issue when using moon rotation
- Added function to start the game with less than 8GB RAM

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-4300
  • Bộ nhớ: 6144 MB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 840M
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 33800 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-6700T
  • Bộ nhớ: 16384 MB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 780M
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 33800 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ LPS-Interactive

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...