Jump, Shoot and Dash throughout the city, choosing which crisis to solve first as you gain new powers and fight your way through legions of evil robots and thugs as you try to save the world!
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
4 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Navyblue and the Spectrum Killers

 

Về trò chơi này

Challenge your skills in this new action-platformer adventure. Jump, Shoot and Dash throughout the city choosing which crisis to solve first as you gain new powers and make a few allies along the way. Fight your way through legions of evil robots and thugs as you try to save the world.

Navyblue is a star hero of Metromega, the most advanced, and now secure, place in the world. Bound to a near omnipotent power called the Blueforce, he's been thrown in the career of vigilante and achieved to put every villain behind bars, except one.
But what happens when an evil scientist devices a way to even the playing field?
Doom has arrived and it's up to you to save the day!


Bolstered by a dangerous new weapon, several notorious villains have banded together.
 • Collect new suit designs throughout the city
 • Acquire powerful new weapons by defeating super villains
 • Explore the various districts of Metromega as you try to save them from destruction.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 and above
  • Bộ xử lý: Triple-core Intel or AMD, 2.0 GHz or faster
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 460 GTX or AMD Radeon 5870 HD series or higher Mobile: NVIDIA GeForce GTX 580M or higher.
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...