Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Fight against a wave of monsters and bullet hell bosses with multiple characters of your choice that have different abilities to help you get to their Ultimate Master. Are you ready to take them on?!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
14 Thg9, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Infommi

 

Về trò chơi này

Infommi is a top-down shooter game which features a total of 6 fully playable characters, 14 bosses and 2 mini-bosses, and 8 enemies all having their unique AI.
Infommi focuses heavily on boss battles and skill/experience with characters.

Each character consists of:
- A movement ability
- Two normal abilities
- An ultimate ability
- A positive passive ability
- A negative passive ability
- A Primary Weapon
- A Secondary Weapon
- Bad Puns

Infommi has a special perma-upgrade system called Teeth Upgrades.
There are 3 categories of Teeth Upgrades:
- Character Specific Upgrades
- Global Offensive Upgrades
- Global Defensive Upgrades

Each character has 2 Character specific upgrades that completely change their playstyle by tweaking their abilities and stats.

Now, how about we talk on how the game works?
You start off in the middle of a parking lot overrun by IRCOMMI, the game's enemies.
Your mission is to eliminate all ISOMMI, the game's bosses, which are located in separate rooms at each side of the map.
However, you cannot let IRCOMMI run rampant, so you must eliminate a certain amount of IRCOMMI in order to proceed to ISOMMI.
Each boss room has 3 ISOMMI which are chosen randomly upon the boss room's entrance.
At the end of each boss fight, you have a guaranteed Teeth drop and A health pack.

Now, stop reading and start playing!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or Higher
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i3-4330TE Processor
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: Toaster
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or Higher
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5-2500K Processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 660+
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...