Mix drinks and change lives at the fabulous resort island bar known as N1RV Ann-A! From the developers of VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action comes a second round of the booze em' up about waifus, technology, and life in the dystopian economic bubble.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

 

Về trò chơi nàyCyberpunk Bartender Action N1RV Ann-A (pronounced simply as Nirvana) is a booze em' up about waifus, technology, and life in the dystopian economic bubble.

A sequel to the critically acclaimed VA-11 Hall-A, Nirvana takes place in Saint Alicia, an artificial island located in the Caribbean that's experiencing a big economic boom and breakthroughs with technological advances in environmental climate control.

This time around, we enter the world of Sam and Leon, a couple facing the challenges of living very different lives. Sam is a bartender at the Nirvana bar, where she serves all kinds of patrons looking for peace in this bustling megacity. Leon, on the other hand, is a gangster at a crossroads in life. Where should his allegiance lie? Family, or "family"?

Gameplay consists of preparing all manner of cocktails using the available ingredients - and unlike Glitch City, Nirvana doesn't deal in synthetic alcohol substitutes. Splash out on whisky, rum and vodka to your heart's desire, rather than just following an order to advance through the story! You decide what kind of drink to serve for any and every occasion. Pay close attention to your patron's needs, and serve the drink that will change their lives.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

N1RV Ann-A does not contain direct graphic depictions of violence, sex, drugs or alcohol abuse, but may contain mature dialogue conversations that broach the above topics.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 4400
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX Yosemite
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 256 MB
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 LTS
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 256 MB
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.