SpaceBall in Cube is a game for those who want to relax from shooters, racing, arcade, etc. The game is suitable for people who like to play the argument, since the idea of the game is to recruit space spectacles. One more name to represent the game - cosmic bowling in the cube.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
26 Thg08, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua SpaceBall in Cube

 

Về trò chơi này

SpaceBall in Cube is a game for those who want to relax from shooters, racing, arcade, etc. The game is suitable for people who like to play the argument, since the idea of the game is to recruit space spectacles.

That is, to better understand the principle of the game you can imagine cosmic bowling in a cube, but the main thing here is not a throw, but the attraction of the ball on the opposite side of the cube. This is a simple game that resembles the famous bowling, only in the role of the skittle, we have squares in the center of the cube, and ball instead of inertial rotation flies.

And so, to play in spaceball you need a few friends who like to bet on glasses and a computer mouse. Pushing the ball to the target is done by pressing the right mouse button, and pulling with the wheel of your mouse or "Q".

By breaking new and new squares in a cube a space ball, get points and become the king of a cubic galaxy. And win all the arguments!

Enjoy the Game!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1000 MHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Hardware support WebGL - OpenGL 2.1 (GPU Memory - 512MB)
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.