An ordinary fisherman witnesses the stars fall from the sky.....what now? Follow him through his journey to restore the sky.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
31 Thg07, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Starless Night

 

Về trò chơi này

Starless Night is a single player RPG style closed world game. Follow the story of an average fisherman sent on an otherworldly quest to retrieve the missing pieces of Corona Borealis, the Northern Crown, and Lyra, the Harp to restore order to the Heavens. Solve ancient puzzles, hide from deep sea monsters, and fight famous constellations, all to once again bring light back to the Starless Night.

Features
-Starless Night features a single player story mode inspired by the night sky and the Greek myths behind the constellations.
-A ‘smashing’ two-player mini game.
-Explore the five oceans of the world, each with their own unique aesthetic.
-Solve a series of puzzles, each more complex than the last!
-Fight against Greek heroes and cunning crows.
-Meet a family of crabs who provide helpful hints to the player in times of need.
-Explore the colorful undersea worlds filled with gorgeous flora and fauna with the free range camera movement.
-Starless Night’s soft pastel and low-poly design, make it an appealing game for players of all ages!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or greater
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i3-6100
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 670 2GB / AMD R9 280 better
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...