BBB is a SciFi Nudie Fighter. It features 2 different fighting game modes! This is causal & meant to be taken light heartedly. It's perfect for playing during that down time between your triple A FPS rounds that is causing all those problems in your life. So, take a break... have a fap, X-Migu PLAY is back!
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
22 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Trò chơi này được báo hiệu chỉ dành cho người trưởng thành. Bạn thấy trò chơi này do đã đặt thiết lập cho phép hiển thị nội dung này.

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Bare Boob Brawlerz: Power Claw

 

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Nudity. This game has constant exposed breast in a sci-fi setting where the heroes fight their enemies ... topless. The breast are animated. This is by nature sexual content. A couple of illustrations also feature blood as a result of power claws piercing human torsos. This game is definitively a causal game for a mature audience.

Về trò chơi này

Back after 1.7 yizzears with another JUG-o'naut title! BBB: Power Claw! See the game play video to get a feel for this game! Fight through 20 levels of 'side scrolling boobling brawler brutality' and engage in several 1 on 1 boss battles as you take control of four different topless brawlers in this ... uh ... brawler. This is a one player game that celebrates the only physics that matter at the end of the day. Bare Boob Brawlerz plays with a retro feel and is meant to be enjoyed humorously and CASUALLY. Don't buy it if you are expecting a $60 triple A fighting game. I mean seriously.

Also from X-MiGuPLAY: "X-MiGu Fighters ... the sequel to Stripper Anya!"
https://store.steampowered.com/app/1193450/Stripper_Anya_Christmas_Special/?beta=0
https://store.steampowered.com/app/705700/XMiGuFighters_Stripper_Anya_2/
https://store.steampowered.com/app/671630/STRIPPER_ANYA_DEMON_SLAYER/
https://store.steampowered.com/app/906560/Bare_Boob_Brawlerz_Novel_01_Visual_Novel/

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: Intel Celeron N3050 or higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics Card with 1 GB dedicated Video Memory
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Please do not attempt to run this game on an integrated graphics, this includes INTEL HD. Advise at least 1GB VRAM: Be sure GPU is running at high performance and ensure vendor software is running in real-time to ensure best performance in order to get the best game-play experience. X-MiGuPLAY advises monitoring FPS to confirm if system is running at or close to 60 FPS.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8.1 or higher
  • Bộ xử lý: i3 or higher
  • Bộ nhớ: 8 MB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA 960m or higher
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Be sure GPU is running at high performance and ensure vendor software is running in real-time to ensure best performance in order to get the best game-play experience. X-MiGuPLAY advises monitoring FPS to confirm if system is running at or close to 60 FPS.

Thẩm định viên nói gì

18 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...